onsdag, april 25, 2007

Barnevakt Berglund beskytter mot medieovergrep

Berglund har funnet seg en ny hobby, litt inspirert av en blåblogger som heter Jan-Arild Snoen og som overvåker mediene på blåsiden Minerva. Noen må jo faktisk overvåke mediene også!

Jeg leste på Folkebladets nettsider om to barn som hadde vært på rømmen, og som ble funnet. Da de ble funnet var de identifisert med navn og bilde. Det reagerte jeg på, særlig ettersom det nok var en ekstra belastning for barna i en vanskelig situasjon, og helt unødvendig. Artiklen ble endret, og du kan lese den her.

For å ta konklusjonen først - etter at jeg sendte mail til redaksjonene ble artikkelen endret. Det vil si at man tok vekk både navn og bilde. Men det sitter likevel langt inne for mediefolk å si det rett ut at de gjorde en feilvurdering. Det gjør nok litt for vondt for de. Derfor blogger jeg om dette. Les mer om dette i uredigerte mailer som er klippet inn nedenfor. Snoen forteller deg rett ut om de han gransker eller ikke har "syndet". Det skal ikke jeg gjøre, fordi sakene er ikke helt avsluttet enda.

Mail med tittel: Bør TF/Bladet Tromsø henge ut barn? ble sendt 23.4 kl 21.21

"Ser at to barn som har rømt, og er funnet er brettet ut med både navn og bilde i en artikkel på folkebladet.no for å fortelle at de nå er funnet.

I artikkelen går det fram at:
”Bladet Tromsø har vært i kontakt med en av de unge jentenes mor, som er svært lettet over at jentene er funnet i god behold, og er på vei hjem. Hun opplyser at hun er sliten og at hun ikke ønsker mer oppstyr rundt hendelsen. ”
Selv om det var en grunn til å etterlyse de med navn og bilde, er det like god grunn til å fortelle at de er funnet, og både bruke navn og bilde denne gangen også?

Jeg synes ikke det er i samsvar med Vær varsom plakaten 4.8

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.

Med vennlig hilsen
Sten Magne Berglund


Første svar fra TF kom bare noen timer senere:

Hei!
I dette tilfelle ble faktisk ungdommene etterlyst med navn og bilde etter anmodning fra politiet selv - og jeg går ut fra at de igjen gjorde dette etter ønske fra foreldrene.

Med vennlig hilsen
Vidar Bjørkli
Folkebladet

Jeg har i dag sendt følgende svar til det:

Hei!
Jeg er ikke i tvil om at det var grunnlag for å etterlyse barna med navn og bilde, og at det sikkert også var ønskelig fra foreldrene sin side.
Det er mulig du ikke leste denne mailen jeg sendte godt nok, dvs, at du ikke forstod at jeg reagerte på at dere brettet ut deres identitet med navn og bilde ETTER at de var funnet.
Det er greit nok. Men dersom det er slik at Folkebladet ikke syntes det var noe problem å identifisere de med navn og bilde ETTER at de var funnet (hvilket dere gjorde), vil jeg gjerne vite det. Særlig med tanke på at den ene foreldren ba om ro om saken .
Jeg vil i så fall også ha en begrunnelse på hvorfor dette er i samsvar med vær varsomplakatens pkt 4.8

Jeg registrerer for øvrig at saken er endret. Jentene er anonymiserte, og bildene er fjernet. Det synes jeg er positivt, og tyder vel på at enkelte så at det ikke var noen gode grunner for å beholde reportasjen slik den var, med andre ord, det har blitt begått en feil.

Med vennlig hilsen
Sten M. Berglund

Så kom det et svar fra Bladet Tromsø

Hei!
Svaret på ditt retoriske spørsmål er jo helt klart NEI. Nå er det flytende grenser her, men vi valgte i hvert fall å fjerne bildet av jentene så snart de var funnet.

Bruken av bildet mens jentene var etterlyst antar jeg var greit i dine øyne?

Vennlig hilsen

Torbjørn O.Karlsen
Redaksjonssjef/Webansvarlig

Jeg har i kveld svart følgende:

Selvsagt var det i orden så lenge dere fikk en oppfordring om dette fra politiet, og/eller foreldrene om å etterlyse de to jentene med navn og bilde. Jeg leste ikke den artikkelen, bare den om at de var funnet.
De gode grunnene som taler for identifisering opphører ved at de blir funnet, og det bør man skjønne. 4.8 gir barn et særlig vern i forhold til eksponering i mediene, og her har man et redaktøransvar for å sørge for at de ikke lider unødig last.
I og med at dere ikke fant gode nok grunner til å beholde artikkelen som den var, forstår jeg det slik at grensen ikke var flytende nok for dere i dette tilfellet. Det var en riktig beslutning, og det skal dere ha ros for. Alle kan gjøre en feil, også dere i mediene.

Og hvis du lurer på hvorfor jeg opptrer litt som barnevakt på nettavisene, så er det fordi jeg er inspirert av indiske barn som i sitt hjemland har satt fokus på hvordan barn behandles i media. Mer om dette her.

Med vennlig hilsen

Sten M. Berglund

PS: Jeg ser du skriver at dere fjernet bildene etter at de var funnet.
Det var ikke tilfellet da jeg leste om saken på kvelden da jeg sendte min opprinnelige mail. Da var de ikke fjernet.

mandag, mars 19, 2007

Unge Venstre i Troms er ikke beskjedne

En Unge Venstre mann har følgende melding: Avfolker Nord-Norge. Da jeg først leste om saken tenkte jeg at dette var et innlegg om strukturmeldinga, eller kanskje nordområdesatsinga, eller kanskje veibudsjettene. Men neida.

Unge Venstre mannen beklaget seg over sikkerhetskontrollen på norske flyplasser. Hvem har ikke det. Selv mener jeg at vi skal drite i den, og heller satse på at terroristene får det til i noen tilfeller, og får styrta noen fly. Litt må vi ofre for å bli kvitt de.Men avfolke Nord-Norge? Fordi de sjekker deg i sikkerhetskontrollen? Hva er det slags logikk? Avfolkes også London og New York på grunn av dette? Er dette et innlegg skrevet i sinne på grunn av en konfiskert hårgele?


Det som mangler er at han roper mer ulv, og klager over at irritasjoner kan føre til atomkrig.På den andre siden er jo Venstre et miljøparti, og da kunne han jo heller gledet seg over at færre ønsker å fly pga idotiske sikkerhetskontroller.


Dagens lekse: Vent med å rope ulv til du trenger det. Ellers har du ikke noe politisk skyts neste gang.


torsdag, februar 08, 2007

Væpna samisk revolusjon nå!

Det er mulig at når FrPs Stortingsrepresentanter sitter og googler etter samisk separatistbevegelse, at de stikker innom en tur på denne siden. Da vil de straks finne ut jeg leter etter det samme.

I bladet Tromsø leser vi at FrPs Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen fra Harstad "advarer mot det han oppfatter som en gryende samisk separatisme".
Har Amundsen funnet noen organisasjoner som truer den norske stat? Er det noen personer som har uttalt at de er for en løsrivelse fra Norge? Ikke en eneste en, i hvert fall ingen som Amundsen greier å opplyse om i intervjuet han gir i anledning Samefolkets dag. Og har han det bør han jo snarest løpe til politiet med det han har av informasjon. Eller kanskje sende overvåkningspolitiet opp til Finnmark igjen, på nye tokt.

Men i intervjuet greier han derimot greier å fortelle at Sametingspresident omtaler denne dagen som en nasjonaldag. Det skal visst være beviset på at det er separatisme på gang.

Det fins et godt bibilotek på Stortinget, som Amundsen bør oppsøke. Der vil han finne oppslagsverk som kan forklare han forskjellen på en stat og en nasjon. Og siden en nasjon ikke nødvendigvis er det samme som en stat, så kan man ha nasjonaldager som ikke er for hele staten. Når han først besøker et bibliotek, så kan han spørre bibliotekarene (Merk: det er det som jobber der) om de ikke kan anbefale han litteratur om stater som har flere nasjoner. Forhåpentligvis vil de komme fram til noen av de som beskriver hvordan multikulturelle stater har klart seg uten å splittes, men at man samarbeider om statsbygging på tvers av etnisitet. Eller hvordan regionalisering/devolusjon har ført til at statens grenser fortsatt er intakte.

Vettet skal visstnok være jevnt fordelt blant folk flest, men jeg har dessverre ikke ha nok av den sorten til å spørre meg selv om det faktisk er tilfellet blant Harstadværinger.
- Sávan lihku beivviin odne buot sámiide!

The Hoohaa monologue...

The what monologue?

For oss som stadig lar oss overraske over amerikanere. Eller ikke.

torsdag, januar 04, 2007

Leserinnlegg på trykk

... og som i jobben min er det ikke jeg som er avsender.

Les innlegget her, eller nedenfor.

Julehilsen til de eldre

I JULA har vi kunnet lese om hvordan noen av våre folkevalgte har valgt å sende hverandre jule- og nyttårshilsener, mens andre har forsøkt å forklare at det er det samme hvilken finger man skjærer seg i. Det de forsøker å unngå å snakke om er at de har frarøvet kommunens eldre et tilbud som gjør at de kan slippe å sitte stille, stakkarslige og uvirksomme på aldershjem, i stedet for å være aktive og deltakende, til tross for sviktende helse.

VÅR MOR, som bor på et av de sentrene i Lenvik som nyter godt av aktivitør Evelyn Sandbakks store innsats for de eldre, er en av de mange som rammes av at kommunen skal kutte i eldreomsorgen. Etter et slag kunne hun ikke lenger bo for seg selv, fordi hun ble delvis lam. Men som så mange andre eldre er sinnet klart, og hendene verker etter å virke slik de pleide å gjøre. Med bare en hånd å hjelpe seg med har aktivitørens innsats gjort at hun fortsatt kan sysle med håndarbeid. Liksom oss som er i jobb kan hun fortelle om hva hun har gjort om dagen. Å bo på institusjon kan lett føre til at man føler at man ikke er en del av samfunnet, fordi man ikke klarer seg selv lengre. Å kunne arbeide både med hodet og hendene er noe som gjør eldre folk stolte. Det er en del av denne stoltheten ved å kunne skape noe og lage noe med hendene som våre politikere nå har vedtatt å fjerne, ikke bare stillingen til Sandbakk som aktivitør.

VI HÅPER IKKE at lenvikpolitikerne nå melder seg på i debatten ved å gjøre det som enkelte partier er gode på, nemlig å sette grupper opp mot hverandre. Det er ingen tjent med. Men vi forventer at de som sitter med makta tar den runden på nyåret som ordførerkandidat Martin Ness lovde. Da Bo- og aktivitetssenteret på Finnsnes startet opp for to år siden var både beboere og deres familier fornøyd med den satsingen kommunen gjorde for de eldre. Er det nå slik at man skal kutte ut navnet aktivitetssenter, og kanskje heller si at det skal være et bo- og oppbevaringssenter for de som ikke lenger kan bo hjemme alene? Er det den typen omsorgspolitikk våre folkevalgte kommer til å satse på framover? I den runden Ness og andre folkevalgte skal ha i løpet av de første ukene på nyåret vil vi gjerne vite, siden det er valgår, hvordan de mener at eldreomsorgen skal være, både i 2007 og i neste kommunevalgsperiode.

TIL SLUTT vil vi benytte anledningen til å takke og ønske godt nyttår til alle frivillige og Frivillighetssentralen, som besøker og skaper aktiviteter for kommunens eldre. Dere gjør en uvurderlig innsats. Vi håper vi også kan si det samme om våre folkevalgte neste år.

Solbjørg Skogheim, Eilif Skogheim og Torhild Berglund, Finnsnes