fredag, mars 27, 2009

Barnehagebarn og ferie

Dette innlegget kom til som en reaksjon på at Sørum Høyre anklaget Sørum AP og samarbeidspartnere for å være med på å styre for mye av når folk skal ta ut ferien sin. De skulle bare visst. I Kristiansand, hvor Høyre har ordfører, stenger alle kommunale barnehager de tre siste ukene i juli. I Bergen, som styres av FRP, H og KRF, så kan barnehagene bestemme at de skal ha stengt inntil tre uker om sommeren. Dette er for å spare penger.

Jeg husker at da vi hadde vår eldste i barnehage i Oslo, så fikk vi tre ukers ferie i juli, bestemt av Oslo kommune. Det førte til at vi ikke fikk tatt ut ferie samtidig, alle mann.
Sørum Arbeiderparti har innført en ordning som gir reell valgfrihet til foreldrene, og sikrer barna rett til sommerferie.

Barnehagebarn og ferie
Av: Heidi Westbye Nyhus, Nestleder - og Are Tomasgard, Leder Arbeiderpartiet i Sørum

Høyres Marianne Grimstad Hansen vil ikke at barnehagebarna skal ha rett til tre uker fri om sommeren, av hensyn til foreldrene (Indre 20.3). Hun kritiserer oss for å stemme for et forslag om at alle barn i kommunale barnehager skal få tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden mellom 1. mai og 30. september. Grimstad Hansens parti Høyre, samt FrP og Venstre synes det holder med to uker.

Fra barnehageadministrasjonen rapporteres det om en bekymring over at noen barn får for lite ferie i løpet av sommeren. Stadig flere barn avvikler en eller ingen uker med ferie i løpet av sommeren. Alle foreldre som er i jobb har rett til å ta ut tre uker ferie i hovedferieperioden. Den samme retten burde deres barn ha. Selv om kommunen har mange gode barnehager som vi kan være stolte av, har barna godt av å ikke være i de hele tiden.

Grimstad Hansen mener at barnehagene skal være en service for barnefamiliene. Det er de i høyeste grad! I mange andre kommuner krever private og kommunale barnehager at barna har tre eller fire uker fri. Det er ikke uvanlig at barnehager stenger hele eller deler av juli måned, og dermed tvinger foreldrene til å ta ut ferien sin da, eller finne alternativer for barnepass. Slik er det ikke i Sørum kommunes barnehager. Foreldrene kan selv bestemme når i hovedferieperioden de vil avvikle ferien sin, og alle barn som går i kommunale barnehager har et tilbud om barnehageplass, selv om det er fellesferie.

Full barnehagedekning, og barnehager som har lang åpningstid, gjør at hverdagen med henting og levering blir lettere for foreldre. Det er helt nødvendig å ha det slik i en kommune hvor mange er pendlere. For Arbeiderpartiet er det viktig å skape gode oppvekstmiljøer i kommunen. Men i motsetning til opposisjonen, så mener vi at hensynet til barna må komme først.

tirsdag, mars 24, 2009

Politikk for en tryggere by

Debattinnlegg i Aftenposten Aften, trykket 20.03.2009. Innlegget har noen av mine tastetrykk i seg- ikke minst har jeg brukt deleteknappen etter at innlegget ble kortet ned fra 5000 tegn til 2000.

Jeg var særlig lei meg for å kutte ut poenget om at generalsekretæren i det engelske konservative partiet var en sterk kritiker av frislippet av skjenketidene. Han mente at det bare hadde ført til at byene hadde blitt offentlige "vomitoriums". Hvilket herlig ord!

Forkortingen funket likevel! Kanskje kom poenget i debattartikkelen mye bedre fram også

Politikk for en tryggere by

av Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis

Skjenketider. I Aften 9. mars skrev den tidligere utelivsaktøren Ole B. Thorsvik at Regjeringen ved å vurdere å innføre skjenkestopp klokken 02.00, har startet et korstog mot skjenkestedene. I motsetning til forskere, politiet og andre fagfolk, tror Thorsvik dette vil føre til mer vold.

Ifølge Thorsvik har vi hatt 25 år med innskrenkninger og forbud. Det er så langt fra realitetene som vi kan komme. Siden 1980 har antall skjenkesteder blitt tredoblet. I dag har de fleste også skjenkebevilling for brennevin. Tidligere hadde de fleste bare bevilling for øl og vin. Det er vanskelig å kalle dette for noe annet enn en liberalisering av skjenkepolitikken.

I 2008 kuttet 21 av de 50 største kommunene i skjenketidene. Flere byer rapporterer om indre vold og fyll. I Frpstyrte Tønsberg opplever politiet en 37 prosents nedgang etter at skjenkingen ble avsluttet klokket 02. I Trondheim er volden redusert med 34 prosent.

Utelivsbransjen krever ofte differensierte skjenketider. Det betyr i praksis utvidelse av skjenketidene for noen, ikke kortere skjenketider. Bransjens medisin mot voldsproblemene er blitt prøvd flere steder. Både på Island og i England har man opplevd at frislipp av skjenketider har ført til større problemer med fyll og vold.

Thorsvik viser til Stockholm, som har 14 nattklubber. De vurderer svenskene nå å fjerne. 80 prosent av alle utesteder i Stockholm avslutter serveringen senest klokken 01. I Oslo kan derimot 54 prosent av byens vannhull skjenke til klokken 03. Også i metropolen New York er det vanlig med skjenkestopp klokken 02, og der trues dessuten utestedene med skyhøye bøter om de bryter loven. I Oslo risikerer utestedene lite om de overskjenker eller skjenker mindreårige.

Vi kan ikke leve med en situasjon derenkelte av gatene i Oslo blir rene krigssoner i helgene. En
mer lovlydig bransje kan skapeet hyggeligere uteliv som flere ønsker å oppsøke. Det krever
at vi får et flertall i Oslo bystyre som er villig til å føre en ansvarlig alkoholpolitikk. Det har vi ikke i dag.

mandag, mars 23, 2009

Innlegg på årsmøtet i Akershus Arbeiderparti

Dette innlegget holdt jeg på årsmøtet i Akershus Arbeiderparti, 14 - 15. mars 2009. Jeg representerte Sørum Arbeiderparti, og innlegget ble hold etter et foredrag av tidligere LO-leder Yngve Hågensen om den nordiske modellen.


Gode årsmøte,
og tusen takk for gode innledninger i dag.

Neste år har jeg 20årsjubileum. 20 år som lønnsmottaker og skattebetaler. Når jeg kikker ut over forsamlingen, så ser jeg at det kanskje er en del som overgår det.

Men jeg vil likevel bruke den erfaringa til å si noen ord om mine opplevelser. Der jeg jobba opplevde vi mangelen på samarbeid i arbeidslivet. Som ungdomsskoleelev starta jeg å jobbe på Rimi, og ble en av Rimi-Hagens undersåtte. Det er han som har gjort seg rik på lavpris. Smak på den. Du selger varer til lavest mulig pris, men blir likevel styrtrik. Forstå det den som kan.

I vår butikk fikk sjefen ofte skryt for at han brukte så lite på lønn. Og vi ansatte fikk vite at vi ikke var velkomne om vi ble fagorganisert. Hvilket samarbeid snakker vi om?

Da jeg ble 16 år, turte jeg og et par andre å melde oss inn i Handel og Kontor. Vi ble hemmelige fagorganiserte, og møtte med HK i all hemmelighet. Slik var arbeidslivet for mange som hjalp Stein Erik Hagen til å bli styrtrik. Når han nå kritiserer regjeringa og den politikken de fører, så sier jeg bare: At han våger!

Jeg har fått med meg at Stein Erik Hagen i det siste har gått ut og sagt at han har vært plaget av tungsinn. Det hadde jeg også vært, om jeg hadde sendt avgårde millioner til Fremskrittspartiet.

Men fra spøk til alvor. Når Rimi-Hagen sender avgårde millioner til Fremskrittspartiet, som vil avvikle hovedavtalen, og sørge for at antall hemmelige fagorganiserte vokser sterkt, så sier jeg bare: Makan til frekk fyr skal du lete lenge etter!

Når Rimi-Hagen gir millioner til Fremskrittspartiet, så er det et klart signal til sånne som meg, om å kjempe i valgkampen for at FrP skal bevare sin plass i norsk politikk
- som et parti i evig opposisjon!