tirsdag, september 26, 2006

Å grave i medlemstall

Jeg har fått en ny hobby - å grave i medlemstall til de partipolitiske ungdomsorganisasjonene. De ble som kjent unntatt fra den ordinære støtteordningen, etter AUF skandalene og alle andre jukseforsøk av støtteordningen. Enkelte hevdet at dette skjedde for å unngå at noen av våre fremtidige ledere skulle komme i samme situasjon som tidligere statsminister Thorbjørn Jagland og nåværende statsminister Jens Stoltenberg, som ble konfrontert med fortiden mens de ledet landet. Det ble derfor bestemt at all pengestøtte skulle følge den vanlige partistøtten. Ungdomsorganisasjonene skulle få støtte ut fra hvor stor oppslutning moderpartiet fikk i valg.

Jeg har funnet noen medlemstall fra 2003. Det viser at ett parti har over 5000 medlemmer. 3 partier har mellom 1000 og 2000 medlemmer, mens 3 partier har under 1000 medlemmer. De eksakte tallene gir jeg når jeg finner nyere medlemstall.

Foreløpig er jeg stoppet av LNUs generalsekretær som mener at offentlighetsloven ikke gjelder for dem. Der er jeg uenig. Hvis ikke offentlighetslovens § 1 gjelder her, hvor skal den da gjelde? Jeg har tidligere sittet i LNU utvalg og behandlet søknader i en støtteordning. Her la jeg vekt på i forbindelse med det arbeidet jeg var med på å gjøre at forvaltningsloven lå til grunn. Det virker som LNU enda ikke har tatt inn over seg at når de administrerer offentlige støtteordninger hvor de utferdiger vedtak og forskrifter, så blir de også pålagt ansvar for å følge både forvaltningsloven og offentlighetsloven for disse støtteordningene.

Jeg har nå bedt Kulturdepartementet om å gripe inn overnfor LNU. Foreløpig har jeg bare møtt på en særdeles treg saksbehandler, som ikke gir noe svar. Ettersom all korrenspondanse er offentlig, og skal finnes i journaler (fordi de har plikt til å føre det inn i offentlige postjournaler), så legger jeg ut mailvekslingen her:


Hei!

Nå må jeg be om at det kommer et svar, i alle fall om at mine henvendelser er mottatt, samt at det gis beskjed om hvor mange dager som nå gjenstår for å avgjøre min forespørsel om innsyn i Frifond-søknadene til de partipolitiske ungdomsorganisasjonene som oppbevares hos LNU.

Etter å ha bli nektet innsyn av LNU, sendte jeg forespørselen om dette allerede 16. august til Kirsten-Line Haaland, se sitert mail:

Jfr. tlf samtale i dag.Min opprinnelige mail til LNU er vedlegget "vedlegg uten navn"Kort oppsummert: Jeg er opptatt av medlemstall og antall lokallag for partipolitiske ungdomsorganisasjoner som har søkt om frifondmidler i 2004 og 2005. Jeg har fått vite antall lokallag for 2005. Resten er ikke offentlig, og jeg ber departementet om å vurdere om dette er opplysninger som LNU kan hemmeligholde dersom offentlighetsloven gjelder også LNU som forvalter av en offentlig tilskuddsordning.Sten M.> From: Trond Enger [trond.enger@lnu.no]> Sent: 2006-08-16 11:21:20 CEST> To: sm-berg@online.no> Cc: Haldis Gjømle [haldis.gjomle@lnu.no], Rakel Polden [rakel.polden@lnu.no], Signe Nylend [signe.nylend@lnu.no]> Subject: Informasjon om Frifond> > Hei!> > Sender deg LNUs rapport til departementet for Frifondsåret 2005. Den > inneholder opplysninger om tildelingene for Frifond organisasjon og > Frifond barn og unge, og de kontrollene LNU har utøvd innenfor begge > ordningene. Som et vedlegg finner du oversikt over tildelingene til > alle organisasjonene fordelt fylkesvis og antall lokale lag i hver > organisasjon. Det er disse opplysningene vi rapporterer til > departementet og det er disse opplysningene om Frifond som er > tilgjengelige ved forespørsel.> > > Med vennlig hilsen> > Trond Enger> Generalsekretær


Den 22.8 purret jeg opp mailen til Kirsten-Line Haaland, som fortalte at andre hadde overtatt saken.

Hei!
Jeg har videresendt din mail til de som jobber med frifond - skal følge den opp. Vennlig hilsen
Kirsten

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sten Magne Berglund [mailto:sm-berg@online.no]
Sendt: 22. august 2006 11:10
Til: Haaland Kirsten-Line
Emne: SV: Informasjon om Frifond

Hei!
Jeg forsøker å finne ut hvor denne saken står nå - kan du hjelpe meg med det?
Mvh
Sten M. Berglund

Svar 22. august 2006 kl 11.50

Hei!
Jeg har videresendt din mail til de som jobber med frifond - skal følge den opp. Vennlig hilsen
Kirsten

Senere purret jeg per telefon, og fikk vite at ny saksbehandler var Gro Paudal. Paudal ble kontaktet på telefon, og jeg ble lovet svar.

Da det ikke nyttet sendte jeg en ny mail 18.9 til Gro Paudal hvor jeg ba om å få vite følgende:

Hei,den 22.8 sendte jeg en mail til departementet om å få innsyn i ungdomspartienes søknader til Frifond, som administreres av LNU på vegne av KKD.Det jeg konkret ville ha var opplysninger om medlemstall, som fremgår av søknadsskjemaene til de partier som søker om Frifondstøtte.Jeg har tidligere purret opp denne saken, og nå vil jeg i tillegg vite1) Hvor lang tid departementet vanligvis bruker på saker om innsynsrett2) Hvorfor denne saken tar så lang tid3) Hvor lenge jeg må vente på svar.Med vennlig hilsenSten M. Berglund

Ettersom denne mailen fortsatt er ubesvart, så må jeg nok en gang purre på svar fra Departementet om det er mulig å få innsyn i søknadsskjemaet som organisasjonene fyller ut. Hadde denne ordningen vært administrert av Fordelingsutvalget for støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner hadde disse opplysningene vært offentlige. Problemet er at Fordelingsutvalget støtter ikke de partipolitiske ungdomsorganisasjonene, og dermed er det bare LNU som har de.
Jeg mener at selv om det er en frivillig organisasjon som forvalter denne støtteordningen, så må de likevel kunne pålegges å gi innsyn i saksdokumenter, jfr. offentlighetsloven § 1, tredje setning: ”Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.”


Med vennlig hilsen

Sten M. Berglund

Vårt Land goes VG

Hva annet kan man si om den overskriften her?

Noen ganger er det bare så morsomt å sitte på en desk sent en kveld.

mandag, september 18, 2006

En frekk fan

I dag dukket det opp noe uønsket i postkassa mi. Neida, det var ikke regningen fra Mastercard, eller innkallelse til tannlegen. Derimot hadde noen, dvs en venn, bestilt en IKEA katalog til meg. Hva skal man med fiender.

Altså, for å si det som en brite jeg kjenner sa en gang om det å få besøk av alkoholindustrien:
You don't invite the devil into your house.

Kjære venn, er du klar over hva du har gjort. Min samboer sitter med målebånd og notatblokk, svinser rundt i leiligheten og spør meg: Tror du denne sofaen her vil gå bra til vår nye eikeparkett. Tror du disse gardinene blir fine på kjøkkenet? Kan du komme tidilig hjem fra jobb en dag slik at vi kan dra på Ikea?

Kjære venn, ville du satt opp en spilleautomat i stua til en spilleavhengig?
Tusen takk!

J'ai un suspect!!!