torsdag, juli 01, 2010

Gjerde på et svaberg

Jeg har vært på tur nede i Fredrikstad. Der kom jeg over et ganske så stygt gjerde i strandsonen. Jeg ble litt provosert, for å si det mildt. Så i stedet for å gå løs på det med en tang og leatherman - så ble det en klage til kommunen.

til postmottak@fredrikstad.kommune.no
dato 1. juli 2010 11.29
emne Klage på ulovlig gjerde sør for solviken

Hei!

12. juni var jeg og barna mine ute og gikk tur ved Solviken i
Fredrikstad kommune. Vi gikk langs svaberg fra stranda sørover, og med
unntak av noen plenkryssinger hvor det var mer eller mindre anlagt
plen på svaberg, gikk turen fint - helt til vi kom til et gjerde på et
svaberg. Gjerdet gikk fra sjøkanten til langt inn i skog. Hytten som
trolig er den som "skal vernes" for fri ferdsel var godt
tilbaketrukket i terrenget - og det burde være mulig å passere den
uten å sjenere eiere.

Jeg følte at å gå inn der med to små barn kunne føre til konflikt om
det var noen der, såpass uønsket følte jeg at man var. Etter det jeg
kjenner til er svaberg å regne som utmark, og enhver har rett til å
ferdes fritt langs strand og svaberg, så lenge det er i god avstand
fra hytter. Ut fra kart, så tror jeg at den gjeldende eiendommen har
gårds- og bruksnummer 112/51. Det er ikke merket av noe gjerde på
dette svaberget (ved grensen med 112/51 og 112/126).

Jeg ber om at Fredrikstad kommune tar en nærmere titt på dette
gjerdet, som for meg virker ulovlig, og at det settes inn tiltak for å
få dette fjernet så raskt som mulig.

Oppdatert 2.7:
dato 1. juli 2010 15.14
emne SV: Klage på ulovlig gjerde sør for solviken
sendt av fredrikstad.kommune.no

God dag!
Kommunearkivet har i dag mottatt din e-post. E-posten videresendes Regulering og byggesak for behandling.

Med vennlig hilsen
Kommunearkivet, 01.07.2010 BJIN

I dag skriver Aftenposten at Norge er strandsoneversting.