mandag, august 24, 2009

Høyre glemmer hele tiden å legge til ordene "skikkelig" eller "godt nok"

I forrige uke sa partileder Erna Solberg at 1 av 5 elever gikk ut av skolen uten å kunne lese og skrive. I dag sier hun at det er feil, hun hadde tidspress og fikk ikke lagt til ordene "skikkelig" eller "godt nok".

Men jeg synes jeg har hørt dette før - et lite søk på Høyres egen hjemmeside viser at det er mange som har såpass med tidspress i Høyre at de ikke greier å få med seg de nødvendige ordene. Og også i andre tilfeller skriver de feil om dette. Hvorfor forsøker Høyrefolk å få det til å se ut som den norske skolen utdanner analfabeter?

Her er noen eksempler

Stortingskandidat Nikolay Astrup: Hernes har skylda for at 1 av 5 ikke kan lese og skrive etter at de er ferdig på skolen.
- i samme link kan man lese at delegat Lene Camilla Westgaard sier man lærte å lese og skrive under Bondevik II, men ikke Stoltenberg II.

Høyres nestleder og stortingskandidat Jan Tore Sanner i en pressemelding 10.02.2008
- Når 1 av 5 går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive, og vi samtidig vet at 2 av 3 trygdede her i landet sliter med mangelfull lese- og tallforståelse, så sier det seg selv at å satse på kunnskapsskolen er god sosialpolitikk. ¨ Sanner gjentar påstanden i sin egen blogg 27.08.2008 (her sier han at de skal redusere antall barn som er analfabeter - det er i praksis nesten ingen), han sier det også i en ny pressemelding 24.02.2009

Høyres skolepolitiker Ine Marie Eriksen Søreide til NRK Østlandsendingen 29.06.2009
"Ifølge Søreide kan ikke 20 prosent av elevene lese og skrive når de går ut av ungdomsskolen "
3. januar 2008 sendte hun ut en pressemelding der hun snakket om alle de tusener som gikk ut av skolen uten å kunne lese og skrive

Også hennes Høyre-kollega i kirke- utdannings- og forskningskomiteen, Gunnar Gundersen, gjentar denne feilaktige påstanden i en debattartikkel 03.08.2009

Tidligere Unge Høyreleder Torbjørn Røe Isaksen skrev rett foran forrige kommunevalg på sin egen blogg: " 1 av 5 elever fortsatt går ut av skolen uten å kunne lese og skrive".

Sosialpolitisk rådgiver for Høyre på Stortinget, Torbjørn Sølsnes, skriver på twitter at han har fått et leserinnlegg på trykk i Aften om "den norske stoltenbergmodellen, hvor 1 av 5 ikke kan lese/skrive" (se 14.08.2009). Se også innlegget på hans blogg her.

For all del, det fins mange eksempler på at disse Høyrerepresentantene ikke glemmer å legge til ordene "skikkelig", "godt nok" eller "ordentlig". Og det fins en rekke flere eksempler på at de gjør det.

Oppsummering: Det var ikke noe engangstilfelle, denne uttalelsen fra Høyre, og man kan spørre seg om hvorfor de ynder å fremstille det som om 20 % av elevene er analfabeter etter endt skolegang.