torsdag, januar 04, 2007

Leserinnlegg på trykk

... og som i jobben min er det ikke jeg som er avsender.

Les innlegget her, eller nedenfor.

Julehilsen til de eldre

I JULA har vi kunnet lese om hvordan noen av våre folkevalgte har valgt å sende hverandre jule- og nyttårshilsener, mens andre har forsøkt å forklare at det er det samme hvilken finger man skjærer seg i. Det de forsøker å unngå å snakke om er at de har frarøvet kommunens eldre et tilbud som gjør at de kan slippe å sitte stille, stakkarslige og uvirksomme på aldershjem, i stedet for å være aktive og deltakende, til tross for sviktende helse.

VÅR MOR, som bor på et av de sentrene i Lenvik som nyter godt av aktivitør Evelyn Sandbakks store innsats for de eldre, er en av de mange som rammes av at kommunen skal kutte i eldreomsorgen. Etter et slag kunne hun ikke lenger bo for seg selv, fordi hun ble delvis lam. Men som så mange andre eldre er sinnet klart, og hendene verker etter å virke slik de pleide å gjøre. Med bare en hånd å hjelpe seg med har aktivitørens innsats gjort at hun fortsatt kan sysle med håndarbeid. Liksom oss som er i jobb kan hun fortelle om hva hun har gjort om dagen. Å bo på institusjon kan lett føre til at man føler at man ikke er en del av samfunnet, fordi man ikke klarer seg selv lengre. Å kunne arbeide både med hodet og hendene er noe som gjør eldre folk stolte. Det er en del av denne stoltheten ved å kunne skape noe og lage noe med hendene som våre politikere nå har vedtatt å fjerne, ikke bare stillingen til Sandbakk som aktivitør.

VI HÅPER IKKE at lenvikpolitikerne nå melder seg på i debatten ved å gjøre det som enkelte partier er gode på, nemlig å sette grupper opp mot hverandre. Det er ingen tjent med. Men vi forventer at de som sitter med makta tar den runden på nyåret som ordførerkandidat Martin Ness lovde. Da Bo- og aktivitetssenteret på Finnsnes startet opp for to år siden var både beboere og deres familier fornøyd med den satsingen kommunen gjorde for de eldre. Er det nå slik at man skal kutte ut navnet aktivitetssenter, og kanskje heller si at det skal være et bo- og oppbevaringssenter for de som ikke lenger kan bo hjemme alene? Er det den typen omsorgspolitikk våre folkevalgte kommer til å satse på framover? I den runden Ness og andre folkevalgte skal ha i løpet av de første ukene på nyåret vil vi gjerne vite, siden det er valgår, hvordan de mener at eldreomsorgen skal være, både i 2007 og i neste kommunevalgsperiode.

TIL SLUTT vil vi benytte anledningen til å takke og ønske godt nyttår til alle frivillige og Frivillighetssentralen, som besøker og skaper aktiviteter for kommunens eldre. Dere gjør en uvurderlig innsats. Vi håper vi også kan si det samme om våre folkevalgte neste år.

Solbjørg Skogheim, Eilif Skogheim og Torhild Berglund, Finnsnes