fredag, juli 10, 2009

SFO-priser og SSB

SSB har funnet grunn til å irettesette medier for å bruke feil tall for å finne ut hvor mye SFO koster. Jeg har tidligere blogget om SFO-prisene, og derfor må man benytte anledningen til å si noe om svakheten ed den sammenligningen SSB legger opp til.

For det første tar de ikke med hvor mye man regner i kostpenger for hvert barn. Noen steder er det trolig inkludert, andre ikke. Det er bare noen hundrelapper det vil være snakk om, så det vil ikke forklare variasjon på gebyr for SFO mellom 900 og 3000 kroner.

Dernest. En rekke kommuner har søskenmoderasjon. Fra 25 % til 50%. Dette har jeg blogget om tidligere i denne posten. Tar man to kommuner i min region, Nittedal og Sørum, har de i følge SSB samme prisnivå. Men Nittedal tar 100 kroner i tillegg i kost, og de har ingen søskenmoderasjon. Sørum kommune har 50 % søskenmoderasjon, og vil trolig for neste år også ha søskenmoderasjon mellom SFO og barnehager, hvis vi ikke får en ny regjering som sulteforer kommunene.

Jeg har tidligere vist i ovenfornevnte blogg hvordan de Frp/H-styrte kommunene Tønsberg og Nittedal holder prisene nede med å kutte i bemanningen, aktivitetstilbudet til barna, mattilbudet og hvordan man kutter i søskenmoderasjon osv. Dette gjøres sikkert også i andre kommuner styrt av andre. Tidligere ble det rapportert at to av tre SFO-ansatte var ufaglærte. Det er ikke bra. Jeg synes at det blir for enkelt av mediene å bruke kostra-tall for å kåre den billigste sfo. Det er trolig ingen god måte å få fram hvem som er den beste i SFO. Forhåpentligvis vil vi framover få fokus på både hvor mye man kan ta for en SFO-plass, og ikke minst krav til kvalitet. Og jeg håper at Arbeiderpartiet får flertall for sitt forslag om å gi søskenmoderasjon til alle SFO-barn som har søsken i barnehage. Det vil være en fin skattelette for småbarnsforeldre!

Medier:
VG, TV2

onsdag, juli 08, 2009

Mer narkotika inn over grensene?

Det flommer over av narkotika i Norge, melder blant annet NRK, Dagbladet og VG. Det er grunn til å spørre om det har blitt så mye verre de siste årene, slik man kan få inntrykk gjennom media. På den andre siden, det er ingen grunn til å si at vi skal være fornøyd - vi burde tatt mer. Men det koster.

Hva kan vi si om utviklinga?
Bryggeriforeningen har brukt beslag av øl for å si noe om at nå kjøpes det mer øl i Sverige enn noen gang, hvis tollerne har lagt fram høye beslagstall av alkohol. Merkelig nok har de aldri brukt denne metoden for å varsle at grensehandelen og smulinga har gått ned ved tilsvarende reduksjon i beslagstallene.

Tolldirektør Røse er mer forsiktig, selv om han også sier at det har vært en dramatisk utvikling. Han påpeker likevel at han ikke vet noe om hvor mye om slipper unna tollerne.
Det betyr at man faktisk kan ha samme nivå med smugling, bare at man har hatt mer flaks eller
blitt flinkere. En slik forklaring ville neppe skapt store sensasjonsoppslag som viser at tolletaten faktisk gjør et godt arbeid. Det er synd, men slik er det bare. Min konklusjon er at vi skal ikke legge alt for mye i de konkrete beslagstallene.

Mer effektiv tollkontroll
De siste årene har tollvesenet hatt en mobil scanner i bruk, som har ført til en rekke store beslag. Fra slutten av mai i år har man en fast scanner ved Svinesund. Scannere kan brukes på alt fra biler til busser og vogntog - og fører til mer effektiv kontroll enn tidligere. De er viktige våpen i kampen mot den organiserte smuglingen. I Dagsrevyen i kveld pekte justisminister Storberget på at de utdanner flere politifolk, og arbeider for økt internasjonalt samarbeid. Han pekte også på at regjeringa i dag la fram en forebyggingsstrategi.

Det jeg har sett på virker veldig bra, men det står ikke noe om tollvesenets rolle i å forebygge at narkotikamarkedet begrenses. Hvis vi skal satse på å bekjempe organisert smugling, må vi gjøre det mer risikofylt for smuglere å satse på Norge. Vi bør derfor få flere scannere, stasjonære og mobile, for å gjøre det mer utrygt for smuglerne som prøver seg på grenseoverganger og norske havner.

Det koster penger. Ca 20 millioner ble prisen for den stasjonære scanneren ved Svinesund. Men en mer effektiv tollkontroll vil frigjøre personellressurser som igjen kan brukes på å satse på å avdekke smuglere. Jeg håper at man til høsten får se en videre satsing på å skaffe scannere til grenseovergangene. Det hadde vært god forebygging!

Jeg skulle ønske at alle de største grenseovergangene fikk