onsdag, april 25, 2007

Barnevakt Berglund beskytter mot medieovergrep

Berglund har funnet seg en ny hobby, litt inspirert av en blåblogger som heter Jan-Arild Snoen og som overvåker mediene på blåsiden Minerva. Noen må jo faktisk overvåke mediene også!

Jeg leste på Folkebladets nettsider om to barn som hadde vært på rømmen, og som ble funnet. Da de ble funnet var de identifisert med navn og bilde. Det reagerte jeg på, særlig ettersom det nok var en ekstra belastning for barna i en vanskelig situasjon, og helt unødvendig. Artiklen ble endret, og du kan lese den her.

For å ta konklusjonen først - etter at jeg sendte mail til redaksjonene ble artikkelen endret. Det vil si at man tok vekk både navn og bilde. Men det sitter likevel langt inne for mediefolk å si det rett ut at de gjorde en feilvurdering. Det gjør nok litt for vondt for de. Derfor blogger jeg om dette. Les mer om dette i uredigerte mailer som er klippet inn nedenfor. Snoen forteller deg rett ut om de han gransker eller ikke har "syndet". Det skal ikke jeg gjøre, fordi sakene er ikke helt avsluttet enda.

Mail med tittel: Bør TF/Bladet Tromsø henge ut barn? ble sendt 23.4 kl 21.21

"Ser at to barn som har rømt, og er funnet er brettet ut med både navn og bilde i en artikkel på folkebladet.no for å fortelle at de nå er funnet.

I artikkelen går det fram at:
”Bladet Tromsø har vært i kontakt med en av de unge jentenes mor, som er svært lettet over at jentene er funnet i god behold, og er på vei hjem. Hun opplyser at hun er sliten og at hun ikke ønsker mer oppstyr rundt hendelsen. ”
Selv om det var en grunn til å etterlyse de med navn og bilde, er det like god grunn til å fortelle at de er funnet, og både bruke navn og bilde denne gangen også?

Jeg synes ikke det er i samsvar med Vær varsom plakaten 4.8

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.

Med vennlig hilsen
Sten Magne Berglund


Første svar fra TF kom bare noen timer senere:

Hei!
I dette tilfelle ble faktisk ungdommene etterlyst med navn og bilde etter anmodning fra politiet selv - og jeg går ut fra at de igjen gjorde dette etter ønske fra foreldrene.

Med vennlig hilsen
Vidar Bjørkli
Folkebladet

Jeg har i dag sendt følgende svar til det:

Hei!
Jeg er ikke i tvil om at det var grunnlag for å etterlyse barna med navn og bilde, og at det sikkert også var ønskelig fra foreldrene sin side.
Det er mulig du ikke leste denne mailen jeg sendte godt nok, dvs, at du ikke forstod at jeg reagerte på at dere brettet ut deres identitet med navn og bilde ETTER at de var funnet.
Det er greit nok. Men dersom det er slik at Folkebladet ikke syntes det var noe problem å identifisere de med navn og bilde ETTER at de var funnet (hvilket dere gjorde), vil jeg gjerne vite det. Særlig med tanke på at den ene foreldren ba om ro om saken .
Jeg vil i så fall også ha en begrunnelse på hvorfor dette er i samsvar med vær varsomplakatens pkt 4.8

Jeg registrerer for øvrig at saken er endret. Jentene er anonymiserte, og bildene er fjernet. Det synes jeg er positivt, og tyder vel på at enkelte så at det ikke var noen gode grunner for å beholde reportasjen slik den var, med andre ord, det har blitt begått en feil.

Med vennlig hilsen
Sten M. Berglund

Så kom det et svar fra Bladet Tromsø

Hei!
Svaret på ditt retoriske spørsmål er jo helt klart NEI. Nå er det flytende grenser her, men vi valgte i hvert fall å fjerne bildet av jentene så snart de var funnet.

Bruken av bildet mens jentene var etterlyst antar jeg var greit i dine øyne?

Vennlig hilsen

Torbjørn O.Karlsen
Redaksjonssjef/Webansvarlig

Jeg har i kveld svart følgende:

Selvsagt var det i orden så lenge dere fikk en oppfordring om dette fra politiet, og/eller foreldrene om å etterlyse de to jentene med navn og bilde. Jeg leste ikke den artikkelen, bare den om at de var funnet.
De gode grunnene som taler for identifisering opphører ved at de blir funnet, og det bør man skjønne. 4.8 gir barn et særlig vern i forhold til eksponering i mediene, og her har man et redaktøransvar for å sørge for at de ikke lider unødig last.
I og med at dere ikke fant gode nok grunner til å beholde artikkelen som den var, forstår jeg det slik at grensen ikke var flytende nok for dere i dette tilfellet. Det var en riktig beslutning, og det skal dere ha ros for. Alle kan gjøre en feil, også dere i mediene.

Og hvis du lurer på hvorfor jeg opptrer litt som barnevakt på nettavisene, så er det fordi jeg er inspirert av indiske barn som i sitt hjemland har satt fokus på hvordan barn behandles i media. Mer om dette her.

Med vennlig hilsen

Sten M. Berglund

PS: Jeg ser du skriver at dere fjernet bildene etter at de var funnet.
Det var ikke tilfellet da jeg leste om saken på kvelden da jeg sendte min opprinnelige mail. Da var de ikke fjernet.