torsdag, august 11, 2011

Media vurderer innsatsen til politiet og andre

En rekke medier og andre vurderer nå innsatsen til politiet og andre etater. Mange krever svar, ikke minst pårørende. Dette er en debatt vi må regne med kommer, og det er helt greit. At det kan ha blitt gjort feilvurderinger, det skal vi ikke se bort ifra.

Likevel. Da bomben gikk av i Oslo, rykket en rekke forskjellige etater ut. Ambulanser, helsepersonell, brannvesen (til tross for at de ble rammet av bomben) og politi var raskt på plass for å hjelpe i en kaotisk og uoversiktlig situasjon, der man ikke visste hva som kom til å møte en, ei heller til å skje. Væpnede soldater fra Garden voktet Oslo og viktige samfunninstitusjoner i timene etter bomben. Og så kom meldingene fra Utøya, hvor mange campingfolk brukte småbåter for å plukke opp AUFere på flukt fra gjerningsmannen. Og ikke minst - hvor mange AUF´ere og medlemmer av Norsk Folkehjelp gjorde det de kunne for å redde hverandre.

Felles for veldig mange av de som rykket ut 22. juli, var at de visste at de risikerte livet. At det kunne komme en ny bombe. At de kunne bli skutt. Kjære politifolk, helsepersonell, ambulanser, militære, brannfolk og alle dere andre. Tusen takk for innsatsen dere gjorde. Dere gjør at vi andre kan føle oss trygge. Nok en gang, tusen takk!

søndag, juli 24, 2011

Vi elsker vårt demokrati, det viser vi ved å delta i det. Gjør det du også!

I dagene etter den tragiske og uvirkelige terrorhandlingen, som har rammet regjeringskvartalet og deltakerne på AUFs sommerleir på Utøya, har vi alle hatt behov for å gjøre noe. Vi har stått sammen i sorg. Vi har stått sammen i forferdelsen over at noen kunne finne på noe så ondt. Vi har stått sammen i vår sorg og medfølelse for de som mistet sine liv, de som i dag enda kjemper for sine liv og pårørende og venner som er rammet.

Mange tenner lys, ber og bruker sosiale medier for å vise sin støtte til de som er rammet. Selv har jeg i dag vært i kirken og deltatt på en markering, og tent lys. Samholdet føles godt.

Det var vårt demokrati, vårt styresett og vårt samfunn som ble angrepet. I denne stunden ser vi at samfunnet styres av gode ledere, statsministeren, Kong Harald, ordføreren i Oslo, Frps leder Siv Jensen som sier at vi dag er vi alle AUF´ere, og de andre partilederne som også viser at vi står sammen.

søndag, mai 15, 2011

Basert på avislesing, så er det riktig!

Faksimile fra VG.no 15. mai 2011
VG nett spør Carl I Hagen, ordførerkandidat for FrP i Oslo, om han er enig med  lederen i Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde, som sa til VG på fredag at innvandrergutter er hissigere enn norske

- Basert på generell avislesing mener jeg det er riktig. Man ser at de blir rasende over æressaker. Det er en gjengmentalitet, og de er oftere bevæpnet enn norske gutter. Men jeg kan ikke underbygge dette med dokumentasjon.
Basert på avislesning kan jeg slå fast følgende:

torsdag, mai 12, 2011

Politiet svikter syklistene

Syklister på tur, disse har ingenting å gjøre på en gang- og sykkelvei.
Bildet er en faksimile fra en blogg.
I fjor hadde jeg mange opplevelser ute på veien. Biler som sneier meg i svinger, fordi de skal spare tre sekunder. Under styrkeprøven opplevde jeg mellom Stange og Tangen å sitte i et felt som ble forbikjørt av en gammel Volvo med campingvogn. Og denne idioten var tydeligvis irritert over at han hadde havnet bak et sykkeltfelt. At det var et av Norges største sykkelritt som pågikk, det hadde han liten forståelse for.

Hva gjorde han? Jo, han kjørte forbi oss, og bremset kraftig opp, for så å kjøre i 20-30 km/t for å plage oss. Det holdt på å gå galt, både for de i front, og de i feltet bak.


fredag, april 29, 2011

Frp, overgrep og Sørum kommunes røykeforbud

Fremskrittspartiet i Sørum har gått hardt ut mot røykeforbudet i Sørum, og snakker både om overgrep og formynderi. Men hvorfor har en Frp-ordfører i en annen kommune ensidig innført det, uten å samarbeide med de ansatte, slik man faktisk gjorde i Sørum? En ting er sikkert - dette er pinlig Frp-politikk - i Sørum!

tirsdag, april 26, 2011

Min debut i kommunestyret

I morgen skal jeg stille to spørsmål i spørrekvarten til kommunestyret i Sørum. Det blir en liten debut for undertegnede. Jeg er en av de som mangler kommunestyreerfaring, så det får man gjøre noe med.
Faksimile fra Indre Akershus Blad 11.03.11
Undertegnede og varaordførerkandidat Mona Mangen er klare til innsats for Sørums innbyggere.
Mange sliter med ulike typer problemer. For mange er problemer som rus og psykiske problemer belagt med taushet og skam. Det er rart, for om du får influensa eller brekker foten, så skammer man seg ikke. Men får man en psykisk sykdom, så er mange som synes det er helt forferdelig.

Det er viktig at folkevalgte tør å snakke om slike ting, som dessverre er vanlige ting. Jeg ønsker med mine to spørsmål å fokusere på kommunens innsats for å hjelpe folk, samt å få fram at dette kan være med på å forebygge problemer/sykdom før de oppstår eller det skjer en forverring.

Spørsmålene er sendt inn på forhånd. Jeg er spent på svarene jeg får!

Psykiatritilbudet i kommunen

I Indre 1 april og et leserinnlegg 18 april kan vi lese om psykiatritilbudet i kommunen. Det er mange ulike tiltak som nå er lagt til Sørvald, mens det tidligere Kreativt Senter i glasshuset er lagt ned. I avisen kan vi lese at flere brukere savner et nettopp et lavterskeltilbud på dagtid, slik som Kreativt Senter var.

Med lavterskel mener man ofte tilbud som har stor grad av fleksibilitet og uten langsiktige forpliktelser. Målgruppen slike tiltak retter seg mot er de som ønsker å være med her og nå, i en form for dag til dag kortsiktighet. Lavterskeltilbud kan være med på å forebygge forverring av sykdom eller problemer, og er en investering i mennesker.

Mye av det tilbudet som kommunen har innenfor psykisk helse er lagt til Sørvald. Ut fra det vi
kan lese, virker det som om det er et bredt og variert tilbud som brukere kan ta del i. Likevel virker det som om en del av den funksjonen Kreativt Senter hadde som lavterskeltilbud på dagtid, ikke er ivaretatt i det nye tilbudet.

Mitt spørsmål er. På hvilken måte vil Sørum kommune legge til rette for brukermedvirkning i utformingen av psykiatritilbudet i kommunen, og vil man gå i dialog med Mental Helse Sørum og brukere i Sørum om å se på løsninger for et lavterskeltilbud for de som trenger det?

Pårørendegrupper
Forebyggende plan for barn og unge i Sørum er til behandling i dag. For snart ett år siden vedtok Sørum kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan ( 2011-2022). I begge planen vektlegges det at pårørende til barn og unge som kommer i en vanskelig livssituasjon, eller barn og unge som selv er pårørende, skal gis støtte og veiledning.

I Forebyggende plan , pkt.3.2. vises det til at kommunen har satset på foreldreveiledning gjennom flere år. Målsettingen har vært å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Gjennom veiledningen skal foreldre gis tilbud om støtte og hjelp i oppdragerrollen, og få støtte og hjelp fra andre. Dette er et godt eksempel på hvordan man bør tenke vedrørende forebygging.

I Ruspolitisk handlingsplan- pkt 3.3 er det stilt opp følgende delmål:
- Ha iverksatt tiltak som styrker og støtter familier, pårørende og forsatte.

I Arbeiderpartiet har vi vært opptatt av å få i gang pårørendegrupper. De er viktige og har en misjon. Mange steder i Norge er det god erfaring med slikt arbeid.

Med henvisning til ovenstående plandokumenter, blir spørsmålet:
Når vil Sørum kommune ta initiativ til å sette i verk det første tilbudet til pårørende?

Taper staten på at folk stumper røyken?

TV2 melder at "Staten taper på at folk stumper røyken". Bakgrunnen for dette er at statsregnskapet for 2010 ikke viser de samme tallene som budsjettet for 2010. Staten tok inn nesten 800 millioner mindre enn budsjettert i tobakksavgifter, mens alkoholavgiftene gikk i minus med drøyt 600 millioner kroner.

Når sant skal sies, så er det ikke statsregnskapet vi er mest opptatt av i dette landet - så det er godt gjort av TV2 å lage en sak om det. Sist gang Stortinget debatterte statsregnskapet (for 2009) var det kun finanskomiteens leder, Torgeir Micaelsen (AP) og Per Olaf Lundteigen som tok ordet.

Tanken om at staten taper på at folk stumper røyken/drikker mindre, får meg til å tenke på en gang jeg var på studietur i Brussel for over ti år siden. Vi møtte en representant for Kommisjonen, og diskuterte bruk av helserelaterte avgifter. Jeg spurte hvorfor man ikke økte tobakksavgiften, slik at mange liv kunne spares og sykehusinnleggelser med kompliserte behandlinger og ikke minst lidelser for både pasienter og pårørende kunne unngås. De måtte da tjene på det, var mitt spørsmål.

- Nei, vi tjener på å holde tobakksavgiften lav, sa mannen som jobbet med særavgiftene i Kommisjonen.

Litt småsjokkert måtte jeg spørre hva han begrunnet det med.

Da fikk jeg vite at i følge rapporter fra den amerikanske tobakksindustrien viser det seg at og til tross for sykehuskostnader, sparer man mye penger på at folk lever kortere.

I vår del av verden er røyking årsak nr 1 til tidlig død og dårlig helse. Alkohol gir økt risiko for rundt 60 forskjellige sykdommer og lidelser, og er den nest hyppigste årsaken til tidlig død og dårlig helse i vår del av verden. Den dagen i dag lurer jeg på fortsatt hvordan rapporter fra amerikanske tobakksprodusenter kunne bli brukt som en troverdig kilde. Og hvordan noen fikk seg til å fremme en politikk hvor det beste var at folk døde av lungekreft i 60-årene, i stedet for å leve til de passete 80 år.

Vi får bare glede oss over at høye helserelaterte avgifter ser ut til å virke. I følge Helsedirektoratet har andelen røykere blitt redusert med 1/3 på ti år (undertegnede er en av dem).
Andel som røyker daglig blant menn og kvinner, 16-74 år, 1973-2009 (treårig glidende gjennomsnitt)

Alkoholforbruket har stagnert på et høyt nivå. I tillegg er det grunn til å tro at det uregistrerte forbruket, særlig på taxfree, har økt betydelig. Mens man i EU har avsaffet taxfree har vi det enda i Norge. Alkohol kjøpt på taxfree utgjør trolig 15 prosent av det totale alkoholforbruket i Norge. Det skyldes at man har utvidet ordningen for taxfree, samt gjort det mer tilgjengelig.

Forøvrig var 2010 det året Fremskrittspartiet ikke ville ha billigere sprit.

søndag, februar 20, 2011

Bruksanvisning for tørketrommel

Jeg skal ikke ha det på meg at jeg leser bruksanvisninger. Men det gjør min kjære. Vi har fått en ny dings i heimen - Electrolux tørketrommel. Småbarnsforeldre i seks år - nå tre barn. Vi skjønte at tiden var moden.

Min kjære oppdaget mange fine advarsler i bruksanvisningen. Du trodde kanskje det gjaldt å passe på å holde lofilter rent, og sørge for at barn og katter ikke kryper inn i maskinen? Neida - det er mer! Her er mine favoritter:

- Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse, eller som mangler erfaring eller kunnskap om bruken, dersom det ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en som er ansvarlig for deres sikkerhet.

- Maskinen må ikke brukes av barn eller uføre uten tilsyn.

Jeg regner med at så snart jeg får krympet noe i den maskinen, så kommer jeg til å bli erklært ufør nok til at jeg ikke kan bruke den uten tilsyn.