mandag, februar 22, 2010

Bortforklarer brudd

Bortforklarer brudd på alkoholloven

Anne-Karin Kolstad
generalsekretær i Actis

NHO reiseliv uttaler i Aftenposten 17.2 at Actis sverter skjenkenæringa og skjærer alle over en kam når vi kritisererer næringa for dens mange lovbrudd. Den tolkningen får stå for deres egen regning. Vi har påpekt at til tross for omlag 200 skjenkesteder i Oslo ble tatt for alvorlige brudd på alkoholloven i 2008, førte det bare til konsekvenser for noen titalls. I tillegg vet vi at skjenkenæringa i Oslo unndrar skatt og avgifter for 1,5 – 2 mrd kroner årlig.

NHO reiseliv kan heller ikke skjønne at vold i tilknytning til utestedene er noe stort problem. Forskning viser at skjenket alkohol fører til 5-6 ganger mer vold enn alkohol solgt gjennom andre kanaler. Det kan virke som om NHO reiseliv er mest opptatt av bortforklaringer av problemene i utelivsbransjen. Hvordan dette kan hjelpe de seriøse skjenkestedene er for oss en gåte.