fredag, oktober 22, 2010

Leserbrev om pipa til Blaker meieri

Den gamle pipa til meieriet i Blakerblir 100 år neste år. Nå er pipa i elendig forfatning, og Guttorm Guttormsgaard har søkt om penger til å restaurere meieripipa.

På Sørum kommunes hjemmeside kan du lese mer om saken:

"Guttormsgaard er bekymret for pipas videre skjebne, fordi "ising i fugene har sprengt løs nok murstein til at det bare er et tidsspørsmål før pipa smuldrer opp og ramler sammen".


I forbindelse med denne saken rettet Høyres kommunestyrerepresentant Marianne Grimstad Hansen fra Sørum Høyre en rekke kraftige angrep mot både kommuneadministrasjonen og samarbeidspartiene AP, SV, SP og KrF. Innlegget skrev jeg etter at jeg avdekket at Høyre sier en ting, men gjør noe helt annet. Snakk om å kaste blår i øynene på folk!

Her er mitt leserinnlegg om saken, som stod på trykk i Indre Akershus Blad 22.oktober 2010.

Høyre svikter Blaker pipe
Sten Magne Berglund, styremedlem Sørum Arbeiderparti


Sørum Høyres kommunestyrerepresentant Marianne Grimstad Hansen har i flere innlegg tatt til ordet for at den gamle pipa til meieriet i Blaker må reddes og restaureres. I et innlegg i Indre 6.10 uttrykker hun glede over at kulturutvalget har stemt for å bevilige 50.000 kroner for å restaurere dette kulturminnet. Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet, på vegne av samtlige partier som er representert i kulturutvalget. Dette vedtaket gjorde Grimstad Hansen lykkelig, for de andre partiene hadde nemlig gitt støtte til noe Sørum Høyre hadde kjempet for.

En uke senere hadde Sørum Høyre plutselig fått ny lyd i pipa, og skiftet standpunkt som de så ofte gjør. Da Høyre kom på møte i økonomi- og administrasjonsutvalget var det ikke likevel så viktig å støtte pipa i Blaker. AP, SV, SP og KrF syntes at eieren av meieriet skulle slippe å bruke mer tid på å søke om penger til å redde dette kulturminnet. Det fins få steder eiere av private kulturminner kan få støtte fra. Derfor stemte Arbeiderpartiet og samarbeidspartnerne for at kommunen skulle bevilget 70.000 kroner til restaureringen, som er det beløp takseringen av reparasjonene er stipulert til.

Sørum Høyre stemte imot. Gruppeleder for Høyre, Odd Sars-Olsen foreslo i stedet at kommunen bare skulle bevilge 35.000 kroner til å redde pipa i Blaker. Mens Marianne Grimstad Hansen mente at pipa måtte umiddelbart restaureres, syntes Høyres representanter Odd Sars-Olsen og Tove Kirsebom at eieren skulle forsøke seg på en ny runde for å å søke penger til restaurering. Det er fristende å spørre Marianne Grimstad Hansen, om hun er mest fornøyd med AP, SV, SP og KrFs representanter som valgte å ta et ansvar for at restaureringen blir igangsatt, eller har hun som sine Høyrekolleger også gjort helomvending i denne saken.