tirsdag, mai 26, 2009

FRPs SFO-bløff

Per Sandberg hadde et innlegg 22. mai i Dagsavisen, hvor han bløffet om prisen på SFO i Tønsberg og Skedsmo. Jeg tenkte, kan dette virkelig stemme. Jeg satte meg ned i en av veslas soveperioder, og leste komunale sakspapirer. Og riktig nok, det kunne ikke stemme.
FrP skal ikke beskyldes for å være et kalkulatorparti etter dette, fordi regnestykket var rivruskende galt! I tillegg så underslo han jo om hvordan FrP kutter i pris og tilbud for å holde prisene nede. Det blir som å sammenligne en Lada med en BMW, og Ladaen vinner fordi den er billigst i pris!

Jeg finner ikke hans orginale innlegg, men han har en kollega på Stortinget som sendte et likelydende innlegg til Romerikes Blad - og jeg gjengir det her.

Forøvrig finner du mitt svar som kom på trykk i Dagsavisen her

Ap med dyrest SFO
av Ib Thomsen, stortingsrepresentant for FrP
Når Arbeiderpartiet hevder at FrP vil gjøre SFO-plassene 40 prosent dyrere, er dette kun en falsk drittpakke for å skjule at Ap-kommuner har landets dyreste SFO. Det er ikke første gang Helga Pedersen gjennom forsøker å tegne et skremselsbilde av FrP. Sist valgkamp hevdet hun at SFO ville bli 700 millioner dyrere med FrP. I et intervju gjengitt på rb.no skal hun ha det til at vi vil øke prisene med 40 prosent.

Jeg forstår godt at Helga Pedersen forsøker å spre feilaktigheter om FrP, fordi hun har dårlige kort på hånda. Hun vet at slike utspill gjør at hun slipper å forklare at landets høyeste SFO-priser finnes i Arbeiderparti-kommuner eller kommuner styrt av rødgrønne partier. Tall fra SSB viser at de to Ap-styrte kommunene Søgne og Bremanger har landets desidert dyreste SFO med henholdsvis 2710 og 2500 kr måneden pr barn.

Selv om Ap fører an i kampen for dyrere SFO er jeg stolt over at FrP-styrte Tønsberg har noen av landets billigste SFO-plasser. En familie med to barn i SFO sparer 2000 kr i måneden sammenlignet med en familie med to barn i SFO i Ap-styrte Skedsmo.

Det er riktig at FrP mener at SFO-plassene skal følge selvkostprinsippet, og at foreldre dermed skal betale for hva plassen reelt koster. SFO er ikke en kommunal basisoppgave, men det bør være opp til hver kommune å vurdere hvordan ordningen skal organiseres – enten gjennom et kommunalt tilbud eller gjennom private og frivillige Det er direkte feil når Helga Pedersen sier at FrP vil fjerne tilskuddet til SFO, fordi kommunene ikke får noe eget SFO-tilskudd. Men i dag er det flere kommuner som subsidierer SFO.

Men i spørsmålet om at offentlige midler skal brukes til å subsidiere SFO eller styrke skolen, er FrP klare i sitt syn. Skole er lovpålagt og kommer alle unge til gode. Derfor vil vi styrke pengene til skolen. Pedersen nevner heller ikke at de siste årene har SFO-prisen økt mindre i kommuner hvor FrP styrer, enn i kommuner hvor vi ikke er en del av flertallet. I FrP-kommuner har prisen SFO-prisen økt med i snitt 4 kr fra 2006-2007, mens i andre kommuner har den økt med nesten 50 kr.

Her er mitt svar til Per Sandberg:

FRP og kutt i SFO
av Sten Magne Berglund, Sørumsand

Frps nestleder Per Sandberg påstår i Dagsavisen 22.5 at en tobarnsfamilie i Frp-styrte Tønsberg kommune sparer 2.000 kroner i måneden, sammenlignet med en familie med to barn i Ap-styrte Skedsmo kommune. Dette er direkte feil. Det koster 3.699 kroner for to barn i SFO i Tønsberg, inkludert kostpenger. I Skedsmo er prisen 5.050 kroner, altså 1.351 kroner mer enn i Tønsberg.

Sandberg forteller dessverre ikke om kuttene som Tønsberg har gjort i SFO. Frp fikk i år vedtatt kutt i rabatten for de med deltidsplass, en reduksjon av søskenmoderasjonen og kutt i antall ansatte. Med andre ble ord ble SFO dårligere, og kostnader for familiene økte.

I Høyre/Frp-styrte Nittedal har man sett det samme. I fjor økte de SFO-prisen til 2.800 kroner. Det førte til at 15 prosent av de 968 barna i SFO sluttet, mens 24 prosent reduserte oppholdstiden. Høyre og Frp i Nittedal ble tvunget til å redusere prisen etter kort tid. Det førte blant annet til kutt i bemanning, kutt i matbudsjettet til barna og kutt i aktiviteter og materiell.
Frp sier de vil prioritere skole framfor SFO.

Mange kommuner, ledet av andre partier, greier å prioritere begge deler. At Sandberg er stolt over at Frp-kommuner kutter i maten og tilbudet til barna får være hans egen sak. Heldigvis finnes det andre partier som er villige til å investere i barnas framtid.

søndag, mai 24, 2009

Aktiv dødshjelp

Tone Liljeroth, stortingskandidat for FrP i Akershus, skriver i et innlegg her at hun støtter FrPs vedtak om å gå inn for aktiv dødshjelp. Hun skriver at "flere eldre, svært syke og i store lidelser har ønske om selv å avgjøre når behandling skal avsluttes." og "skal det ikke være anledning til å påtvinge pasienten videre “livsforlengende” behandling mot pasientens vilje.”

Det kan virke som om FrPs Liljeroth enten ikke har forstått hva aktiv dødshjelp er for noe, eller så har hun et stort behov for å sminke vedtaket for velgerne.

Det hun beskriver i sitt innlegg er passiv dødshjelp, og er ikke forbud i dag. En pasient, som er tilregnelig, kan velge å avslutte en pågående behandling. Pasientrettighetsloven gir til og med pasienter rett til å stoppe livsforlengende behandling.

Aktiv dødshjelp er når noen foretar en avlivning av folk. Det fins tre former for aktiv dødshjelp:
- Eutanasi
- Ikke-frivillig barmhjertighetsdrap
- Assistert selvmord

Eutanasi er basert på frivillighet hos pasienter som uttrykker et klart ønske om å få dø. Avlivingen skjer da med medikamenter, slik at livet forkortes. Det er altså motsatt av passiv dødshjelp, hvor man lar være å gi medikamenter, fordi man ønsker å forkorte livet (smertelindring kan fortsatt gis til de med ønske om passiv dødshjelp).

Ikke-frivillig barmhjertighetsdrap brukes i Nederland - hvor om lag 1000 pasienter blir avlivet uten at de gir sitt samtykke. Assistert selvmord har man sett i Sveits og deler av USA.

Min egen far døde etter mange års sykdom. Han ble 34 år. Jeg er glad for at han ikke ble gitt muligheten til å ville dø før hans tid kom. Det jeg er blitt fortalt var at han beholdt livslysten lenge, og var optimist. Han skjermet min mor for opplysninger om hvor ille det var. I følge legene var det nemlig ingen grunn til å være optimist.

Jeg er enig med Dagfinn Høybraaten og KrF som sier at innføring av aktiv dødshjelp flytter en grense. Frp ønsker å være et regjeringsparti. Dette var den viktigste stridssaken på landsmøtet til Frp. Man bør forvente at de har en klar formening om hvordan aktiv dødshjelp skal begrenses - hvem skal få og hvem skal ikke få?

Mitt spørsmål til FrP er - hvor setter vi grensene for aktiv dødshjelp, gitt at de bare snakker om eutanasi.
- Dersom en psykisk syk har flere klare øyeblikk, og flere leger mener at denne er tilregnelig når den ber om aktiv dødshjelp. Personen har en svært alvorlige diagnose, og har forsøkt å ta livet av seg selv tidligere.
- Dersom en rusmisbruker ikke har hatt nytte av behandlingen han eller hun har mottatt de siste 30 årene, og er så skadet på kropp og sjel, skal vedkomende få hjelp til å dø?
- I Nederland kan barn ned til 12 år få aktiv dødshjelp, basert på deres samtykke. Er det dette som FrP vil kopiere til Norge?

torsdag, mai 07, 2009

Problemer med bønn - siste del?

Det høyst private angrepet mitt på en Frp-kandidat fra Ullensaker er over. For denne gangen. Les de to siste innleggene her.


Til Sten Magne Berglund.
Jeg skal her avklare noen av de spørsmål du tydeligvis ikke mener å ha fått svar på.

1. Min rolle i forkant av “avsløringen i RB” Det gjeldende bygget har tidligere hatt tilsvarende aktivitet, noe som var ulovlig da, og som er ulovlig nå. Det var meget enkelt å se og høre hva slags aktivitet som foregikk i bygget da jeg passerte bygget fredag ettermiddag. Først og fremst fordi et stort antall personer strømmet til bygget i tidsrommet fredagsbønnen foregår. Deretter at en imam kom og entret bygget og til slutt kunne man høre bønneritualene ute på gaten.

2. Tok jeg kontakt med de involverte før jeg kontaktet RB? Jeg konstaterer at aktiviteten som foregikk brøt med gjeldende reguleringsplan, at dette har skjedd tidligere i samme bygg, og det er grenser for hvordan man bare kan ta seg til rette. Et annet poeng er hva som ville skjedd ved en evt brann i bygget. Konsekvensene kunne blitt alvorlige.

3 Avklaring om det er en moskè eller ikke? En moskè er et sted muslimer samles for å gjennomføre sin fredagsbønn. Det var også den aktiviteten som foregikk i bygget og i tidsrommet fredagsbønnen foregår. For troende muslimer er fredagsbønnen etter det jeg forstår meget viktig og det pleier å skje i en moskè. Om man skal definere det gjeldende rommet som et bønnerom eller moskè er en lek med ord, men slik jeg ser det er dette en moskè hvor disse personene utøvde sin religion.

4 Rollen som folkevalgt Du gjør noen antagelser (mellom linjene) om hvordan jeg utøver min rolle som folkevalgt. Jeg tørr minne deg om at det også er andre berørte parter her i form av naboer, næringsdrivende og omgivelsene som har reagert på aktiviteten i bygget.Noe de også ga uttrykk for til RB sin journalist.

5 Respekt for andres følelser og tråkke på andres tro. Igjen ligger det noe mellom linjene her som jeg ikke helt liker. Det kan synes som om du mener at jeg ikke har respekt for andres følelser og tråkker på andres tro. Jeg vil gjøre følgende helt klart. Hva enkeltmennesker tror på (religiøst), mener eller føler har jeg full respekt for, og jeg legger meg ikke bort i det. Det er helt opp til den enkelte og jeg vil verne om trosfriheten, men det er ikke poenget i denne saken. Poenget er at man tar seg til rette og det er stort sett noe ingen politikere anerkjenner, heller ikke fra ditt parti om man skal legge div mediasaker til grunn.

Med dette anser jeg mitt bidrag i denne debatten for avsluttet.
Tom StaahleTakk for din kommentar.

Siden du avslutter debatten så skal jeg ikke følge opp det du skriver om din kjennskap til muslimers bønn eller begrepsbruken din vedrørende moske. Vi får la det ligge.

Det jeg vil oppsummere med er:
Vi fikk dessverre ikke klarhet i den nøyaktike datoen for når du begynte å observere at det foregikk bønn i dette lokalet.

Ut fra sammenhengen i det du skriver og RB 25.4 må vi tro at du har visst om dette i en stund – sikkert uker. Det var heller ingen tilfeldighet at du og en RB-journalist befant dere der da.

Du har selv gjort rede for hvor alvorlig dette er, både i forhold til brann og andre forhold. Dette resulterte i at du krevde en umiddelbar stans av den virksomheten.

Vi har vært enige om at en folkevalgt bør gripe inn. Jeg har sagt at du burde gjort det umiddelbart der og da. Du har derimot hatt så godt tid til å tåle denne bruken, at du lot vente på en anledning der du kunne få med deg en journalist.

Kort oppsumert: Det er denne formen for uthenging av innbyggerne i din kommune som jeg har reagert mest på.

tirsdag, mai 05, 2009

Kandidat til neste års Fritt-ord pris?

- Lever du enda i hor? Det var spørsmålet den gravide varaordfører Mette Gundersen i Kristiansand fikk fra KrF-politikeren (og tidligere varaordfører i samme by) Harald Sødal. I sin blogg tar hun et oppgjør med den slagstype holdninger. Første gang han stemplet hennes samboerskap som hor tiet hun. Den andre gangen spøkte hun det bort. Heldigvis tok hun mot til seg og tok et oppgjør med denne typen holdninger.

Sødal kan meget gjerne være for at alle bør gifte seg før de får barn. Men han har med å respektere de som gjør andre valg. Sødal kunne med sine ytringer gjøre seg til kandidat til neste års Fritt-ord pris. Men i motsetning til årets vinner, fru Monsen, skriver Harald Sødal i sin blogg at han både beklager sine uttalelser og anser de for å være brutale. Han sier også at han har fått seg en lærepenge!

Det var klokt. Hadde Harald Sødal kommet her i hus og sagt at vi levde i hor, og dermed kalt våre to barn for horunger, da hadde han blitt dratt opp på badet og fått vasket munnen sin i grønnsåpevann. Etterpå hadde han fått en tur i skammekroken!

mandag, mai 04, 2009

Problemer med bønn - del 2

Etter å ha langet ut mot Freppernes partiformann i Ullensaker (som også er stortingskandidat) om hans uthenging av folk som ber i et lokale som ikke er regulert for det formålet - så har jeg fått svar. Han er ikke blid. Debatten kan du følge her. Her kan man også gi sin kommentar om man vil.

Jeg synes det er morsomt å diskutere med Tom Staahle! Han har fått mye pes i lokalavisa Romerikes Blad etter at han hengte ut muslimer som ba. Det var kanskje overraskende at så mange brydde seg om en minoritet som ble dårlig behandlet, men det er jo et positivt trekk i vårt samfunn - at flere sier i fra til øvrigheta (for i Ullensaker der er FrP øvrigheta - partiformannen inkludert!).

Her er hans svar til meg på det innlegget jeg la ut sist på denne bloggen, etterfulgt av mitt svar til han.

Til Sten Magne Berglund.
Det er med en viss undring jeg leser ditt innlegg her på denne siden. Jeg anklages av deg for å drive spaning på muslimer og aksjonsvirksomhet. Det er besnærende hvordan din oppfatning grenser til det tåpelige og din begrensede kunnskap om fakta i saken farger ditt innlegg.

I et leserinnlegg som står i avisen (RB) 30. april imøtegår jeg kritikk fra en annen person i samme sak, og viser til dette innlegget da det omhandler begreper som spaning/detektivvirksomhet etc.
-Faktum er at virksomheten var ulovlig.
-Faktum var at det var brudd på brann og sikkerhetsforskrifter.
- En evt. brann i dette bygget ville mest sannsynlig medført alvorlige skader på mennesker og bygg.
- Som folkevalgt ville jeg fulgt opp denne type saker uavhenging av hvilken religiøs gruppe som tok seg til rette.
- Dersom du leste hele den opprinnelige saken ville du også fått med deg at de som brukte bygget ulovlig var klar over dette allerede da de hadde vært i kontakt med kommunen på et tidligere tidspunk og fått beskjed om at dette ikke var lovlig.

Kort oppsummert. Ditt innlegg er kanskje farget av ditt ståsted?

Tom StaahleHei Tom Staahle,
Tusen takk for svar – det var bra du kom på banen! Selv om jeg må si at det var et typisk politikersvar, der klare spørsmål fra min side ikke ble besvart tydelig.

Jeg ser at du insinuerer at jeg ikke har lest artiklene i Romerikes blad. Det er jo morsomt, i og med at du ikke greier å legge fram noe konkret om hvor jeg tar feil. Hvis du leser mitt innlegg så vil du se allerede i første avsnitt at jeg anerkjenner hovedfaktum i denne saken. Nemlig at dette ikke foregikk på rett måte.

Det vi er uenige om først og fremst, er din rolle i forkant av at dette ble to sider i Romerikes blad. Jeg har brukt to ord: spaning og detektivarbeid – og det har nok fått deg til å gå av skaftet. Jeg kan se at du er en velskolert partimann, fordi du ikler deg offerrollen med en gang i stedet for å oppklare. Heller ikke i innlegget 30.4 oppklarer du din rolle i denne saken.

Det står i RB at du har drevet og ”observert” menn som kommer til lokalet hver fredag. Holdt du på med observering i mange uker før du kontaktet RB? Eller var det først den 24.4 at du observerte det, og fikk RB til å stille på flekken? Dersom du hadde sett at det foregikk møter med bønn andre fredager enn 24.4 – så lurer jeg på: Tok du på noe tidspunkt kontakt med de som kom til lokalet, for å rydde opp i saken der og da, før du ringte til Romerikes Blad? Hvis du kan bidra til oppklaring og opplysning vedrørende dette punktet, skal jeg være den første til å be om unnskyldning for å ha brukt ordene ”spane” og ”detektiv”, dersom det viste seg at det var feil.

I ditt svar til meg, så skriver du at du ville ha tatt tak i dette, ”uansett hvilken religiøs gruppe som tok seg til rette”. Hvorfor skriver du dette? Jeg hevder jo faktisk ikke noe annet i dette innlegget. Jeg tar som utgangspunkt i at du nettopp ville ha gjort det uansett om det var min bestemor, frivillige foreldre som drev speidervirksomhet eller søndagsskole – og de var så uheldige å holde en bønn i et møtelokale.

Jeg må dessuten spørre: I ditt innlegg 30.4 forteller du leserne av RB at du har ”avslørt en ulovlig moske”. Er det et faktum? I RB 25.4 sier de involverte muslimene at det bestemt ikke er en moske. Hva slags informasjon sitter du på, som ikke de innehar? Eller mener du at et lokale hvor man ber i, automatisk blir en kirke, moske, synagoge, tempel osv? Jeg ber deg om å utdype og presisere

I det siste avsnittet i mitt innlegg, så skriver jeg hvordan en god folkevalgt bør gå fram. Vi er begge enige om at en god folkevalgt bør gjøre noe når man oppdager slike forhold, jfr ditt innlegg 30.4. Der stopper kanskje også enigheten – jeg vil nemlig ha folkevalgte (fra alle partier!), som i slike saker bruker dialog, oppfølging og veiledning som de første verktøyene de drar fram fra verktøykassa. Det er i så fall en uenighet jeg lever godt med!

Så til slutt – at jeg er farget av mitt ståsted – ja det har du rett i. Jeg kommer inn på det i det nest siste avsnittet, hvor jeg forteller kort om min bakgrunn. Jeg har lært meg å ha stor respekt for folks religiøse følelser, og synes at maktfolk skal være forsiktige med å tråkke på vanlige folks tro. Det bør være unødvendig å si, men jeg gjør det likevel: Jeg kan forsikre deg at jeg hadde skrevet dette innlegget uansett hvilket parti du hadde representert.

Med vennlig hilsen
Sten Magne Berglund