torsdag, april 30, 2009

Problemer med bønn

Forrige fredag fant en FrP politiker ut at 40 muslimer hadde hatt fredagsbønn i et møtelokale som ikke var regulert til religiøs virksomhet. Dette fikk han til å gå av skaftet - og han krevde at det ble umiddelbart slutt på at folk tok seg til rette på denne måten.

- Jeg synes det er svært alvorlig. Det er så til grader å ta seg til rette. Det vil opphøre fra mandag, sa Tom Staahle til Romerikes Blad 25. april. Her er mitt leserinnlegg om saken, som er publisert på rb.no's debattsider, og som forhåpentligvis blir tatt inn i avisa også.

Dersom du vil delta i en debatt om denne saken, sjekk her

Problemer med bønn
av Sten Magne Berglund

I RB 25.april kan vi over to sider lese om Frp-politikeren og stortingskandidaten Tom Staahle i Ullensaker som gjentatte ganger har spanet på muslimer som har samlet seg for å be en gang i uka. Avsløringen til Staahle består i at det mangler en kommunal tillatelse for at man kan ha noen få minutters bønn i den bygningen. Det kan neppe være noe stort problem å få en slik tillatelse, og den burde selvsagt ha vært på plass.

Likevel er det vanskelig å se hva som er problemet med bønn, for det er åpenbart et så stort problem for Staahle at han krevde en umiddelbar stans i det. Dette rammer ikke bare muslimer, faktisk vil Staahles aksjonsvirksomhet mot folk som ber komme til å ramme mange flere kristne. For hvor går grensen for bønn i et lokale som ikke er regulert til det? Er det nok at man er mer enn en person, eller er det brudd på bestemmelsene selv når en person ber alene? Og er det noen grenser for hvor lang bønnen kan være? Er svært korte bordvers grei, mens det blir for langt om vi ber om at våre folkevalgte skal få visdom og at landet vårt må velsignes?

I min barndom fikk jeg og andre barn være med min bestemor på misjonsmøter i kvinneforeningen hennes. Disse møtene foregår selv den dag i dag i private hjem og andre steder som ikke er regulert til religiøs virksomhet. Min bestemor drev også bibelundervisning for barn i bygda – det helt uten at det var søkt om tillatelse. Kanskje var det trua på at religions- og forsamlingsfriheten som gjorde at de tok seg slike friheter? Eller kanskje manglet de en politiker som Staahle, som kunne drive detektivvirksomhet for å avsløre deres ugjerninger?

En god folkevalgt ville selvsagt også ha gjort noe om han eller hun ble klar over at det foregikk møter med bønn i lokaler uten tillatelse til det. En god folkevalgt ville ha invitert seg inn på møtet, snakket med de ansvarlige i stedet for å henge ut folk. En god folkevalgt ville sørget for både veiledning og hjelp for å få ting i orden. Forhåpentligvis er det en slik folkevalgt min bestemor vil bli utsatt for, og ikke et selvoppnevnt religiøst politi, slik det åpenbart fins i Ullensaker.

onsdag, april 22, 2009

Debattinnlegg i Aftenposten Aften 21.04.2009

Innlegget fikk vi på trykk på etter fire dager. Vi ba om at de tok en kjapp vurdering av saken om de ville ha innlegget eller ikke.
Innlegget handler om partier som glemmer av å jobbe for de sakene de var så opptatte av når temaet var i vinden i media. Noen ganger er det slik at partier og politikere er mer opptatt av ord enn handlinger. I hvertfall handlinger som krever noe.

Spill om spilleautomater
av Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis

For to år siden var det stort fokus på alle problemene spilleautomatene førte til for spilleavhengige og deres pårørende. Det manglet ikke på politikere som krevde forbud av
automatspill, som Oslos tidligere ordfører, Per-Ditlev Simonsen (H). I Oslo bystyre stemte alle partier, utenom Arbeiderpartiet, for at kommuner skulle få rett til å bestemme selv om de ville ha automater.

De nye automatene fra Norsk Tipping er i ferd med å rulles ut. Snart kan de havne på Oslos skjenkesteder, dersom ikke bystyret i Oslo setter ned foten. Alkoholloven gir kommunene rett til å nekte skjenkebevilling til steder med automater. Den retten har nærmere 50 av kommunene benyttet seg av – de fleste bykommuner.

Flere forskere har advart mot automater på skjenkesteder. Alkoholkonsum under spill fungerer
for mange som en «utløser», slik at man spiller for mer penger enn planlagt. I tillegg ser man at
et konsum på to eller flere alkoholenheter innebærer økende rapportering av større problemer med å stå imot trang til å spille.

Foreløpig er der bare Rødt, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som har sagt at de i morgendagens bystyremøte vil støtte automatfrie skjenkesteder. Det er lett å gå ut og
kreve at andre skal løse et problem,slik både politikere fra SV og Høyre har gjort. Det gjenstår å se om de vil ta ansvar selv, slik de tidligere har krevet at andre skulle gjøre.

søndag, april 19, 2009

Sørum Aps leder på landsmøte i Arbeiderpartiet


Are Tomasgard holdt innlegg på landsmøtet i AP første dag. Innlegget hans finner du her.

Og her er pressmeldinga fra Sørum AP i forbindelse med innlegget han holdt på landsmøtet.


Sørum Aps leder Are Tomasgard er delegat på årets landsmøte som avvikles denne helgen;
- Det var svært inspirerende tale av Stoltenberg. At han satte kampen mot arbeidsledigheten såpass høyt på dagsorden er betryggende, sier Tomasgard. Han er nyvalgt leder i Sørum Arbeiderparti og jobber til daglig i fagforbundet for industri og energi.

Tomasgard var en av de som representerte Akershus på landsmøte i Arbeiderpartiet, og fikk slippe til på talerstolen etter statsminister Jens Stoltenbergs åpningstale.

Sats på industribedriftene
- Vi må først skape det vi skal dele. Akershus er kanskje ikke det fylket folk først forbinder med olje, gass eller kraftintensiv industri, men vi bidrar i aller høyeste grad, sa Are Tomasgard i sitt innlegg på landsmøte. Han pekte på at viktige aktiviteter knytet til de største virksomhetene i Norge har sete i Akershus, blant annet forsknings- og utviklingsaktiviteter på Kjeller.

Et av de store stridsspørsmålene på landsmøte til Arbeiderpartiet er om man skal gå imot leteboring eller ikke.
- Dersom vi har ambisjoner om at verden skal høre på Norge i viktige spørsmål er det dumt om vi avvikler industri eller struper petroliumsaktiviteten, mente Tomasgard. Han vil heller ha en utvikling av olje- og gassaktiviteten slik at mest mulig av ressursene kan utvinnes med miljøvennlig teknologi som kan gjøre Norge til et foregangsland.

Starter valgkampen
- Vi starter nå valgkampen med husbesøk i Sørum allerede til uken, og vil fortsette med det fram mot valget. Vi har mange aktive og engasjerte medlemmer, som kommer til å ta fatt på valgkampen med liv og lyst, forteller Tomasgard.

Han har en klar målsetning om at AP skal øke oppslutningen fra 2005, da partiet fikk 35,5 prosent av stemmene i Sørum.
- For oss er det viktig å vise velgerne at Arbeiderpartiet er et parti man kan stole på. Vi løper ikke fra vår politikk. Det gjør Fremskrittspartiet, fordi finanskrisa har vist at den økonomiske politikken de står for er årsaken til alle problemene, avslutter Tomasgard.