fredag, desember 31, 2010

Flott julegave til Tertitten


Rett før jul kom kulturminister Anniken Huitfeldt og stortingsrepresentant Sverre Myrli til Sørum. Med seg hadde de en hyggelig julegave på 400.000 kroner til museumsbanen ”Tertitten”  fra regjeringen. De pengene kommer nok godt med. Urskog-Hølandsbanen er med på å ta vare på en del av vår historie, og er i dag en attraksjon som trekker mange besøkende til kommunen.
Ofte får vi høre at det er for liten forskjell på partiene. Det stemmer ikke. De fire siste årene har Arbeiderpartiet jobbet for å støtte opp om frivillig arbeid, kultur og idrett.
Fremskrittspartiet i Sørum har hvert år fremmet forslag om å kutte i budsjettposten som blant annet går til Tertitten. Arbeiderpartiet i Sørum har like ofte sørget for at dette forslaget har falt. Den støtten som kommunen gir til Urskog-Hølandbanen får vi igjen så det monner, i form av gode opplevelser for både barn, unge og voksne.

av Sten Magne Berglund
Sørum Arbeiderparti