tirsdag, november 17, 2009

Ikke første gang han snakker om halvaper

I dag skrev VG om nestleder i Moss Frp, Roger Madsen, som kommenterte et bilde av kronprinsen i Botswana. I følge P4 sa Madsen:
«Prøv å besøke Østen istedenfor Afrika. Derfra kommer det bare halvaper. De må ha 2-3 generasjoner på å tilpasse seg, og det ser man støtt i media»

Generalsekretær Geir Mo vil ikke kommentere saken for VG. Han har tidligere refset andre politikere for at de kaller Frp'ere for rasister. Heldigvis har nestleder Per Arne Olsen skjønt at slik taushet bare er pinlig, og tatt avstand fra dette.

Gruppeleder i Moss Frp sier til VG senere i dag at Roger Madsen har gjort en feil. Han kan umulig ha fulgt med på Roger Madsens facebookskriverier, selv om de er venner.

Her går det fram at han kaller folk fra for halvaper også. Og han har tidligere kalt folk fra Libya for dyr, som vi ikke skal slippe inn i landet vårt.

Det fins mange flotte folk som er medlem av Frp - og som jeg respekterer. Jeg er rykende uenig med Frp i en rekke saker, men jeg synes at mange har et varmt og sosialt engasjement som vi kan beundre. Dessverre så drasser de med seg en del halvaper i partiet sitt. Slik som denne fra Moss

Oppdatert: VG har også oppdaget det jeg skrev om tidligere i dag. Les mer her.

Utklipp fra Roger Madsens åpne facebookprofil (inntil videre) følger under.

Andre medier: Dagbladet, TV2

mandag, august 24, 2009

Høyre glemmer hele tiden å legge til ordene "skikkelig" eller "godt nok"

I forrige uke sa partileder Erna Solberg at 1 av 5 elever gikk ut av skolen uten å kunne lese og skrive. I dag sier hun at det er feil, hun hadde tidspress og fikk ikke lagt til ordene "skikkelig" eller "godt nok".

Men jeg synes jeg har hørt dette før - et lite søk på Høyres egen hjemmeside viser at det er mange som har såpass med tidspress i Høyre at de ikke greier å få med seg de nødvendige ordene. Og også i andre tilfeller skriver de feil om dette. Hvorfor forsøker Høyrefolk å få det til å se ut som den norske skolen utdanner analfabeter?

Her er noen eksempler

Stortingskandidat Nikolay Astrup: Hernes har skylda for at 1 av 5 ikke kan lese og skrive etter at de er ferdig på skolen.
- i samme link kan man lese at delegat Lene Camilla Westgaard sier man lærte å lese og skrive under Bondevik II, men ikke Stoltenberg II.

Høyres nestleder og stortingskandidat Jan Tore Sanner i en pressemelding 10.02.2008
- Når 1 av 5 går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive, og vi samtidig vet at 2 av 3 trygdede her i landet sliter med mangelfull lese- og tallforståelse, så sier det seg selv at å satse på kunnskapsskolen er god sosialpolitikk. ¨ Sanner gjentar påstanden i sin egen blogg 27.08.2008 (her sier han at de skal redusere antall barn som er analfabeter - det er i praksis nesten ingen), han sier det også i en ny pressemelding 24.02.2009

Høyres skolepolitiker Ine Marie Eriksen Søreide til NRK Østlandsendingen 29.06.2009
"Ifølge Søreide kan ikke 20 prosent av elevene lese og skrive når de går ut av ungdomsskolen "
3. januar 2008 sendte hun ut en pressemelding der hun snakket om alle de tusener som gikk ut av skolen uten å kunne lese og skrive

Også hennes Høyre-kollega i kirke- utdannings- og forskningskomiteen, Gunnar Gundersen, gjentar denne feilaktige påstanden i en debattartikkel 03.08.2009

Tidligere Unge Høyreleder Torbjørn Røe Isaksen skrev rett foran forrige kommunevalg på sin egen blogg: " 1 av 5 elever fortsatt går ut av skolen uten å kunne lese og skrive".

Sosialpolitisk rådgiver for Høyre på Stortinget, Torbjørn Sølsnes, skriver på twitter at han har fått et leserinnlegg på trykk i Aften om "den norske stoltenbergmodellen, hvor 1 av 5 ikke kan lese/skrive" (se 14.08.2009). Se også innlegget på hans blogg her.

For all del, det fins mange eksempler på at disse Høyrerepresentantene ikke glemmer å legge til ordene "skikkelig", "godt nok" eller "ordentlig". Og det fins en rekke flere eksempler på at de gjør det.

Oppsummering: Det var ikke noe engangstilfelle, denne uttalelsen fra Høyre, og man kan spørre seg om hvorfor de ynder å fremstille det som om 20 % av elevene er analfabeter etter endt skolegang.

fredag, juli 10, 2009

SFO-priser og SSB

SSB har funnet grunn til å irettesette medier for å bruke feil tall for å finne ut hvor mye SFO koster. Jeg har tidligere blogget om SFO-prisene, og derfor må man benytte anledningen til å si noe om svakheten ed den sammenligningen SSB legger opp til.

For det første tar de ikke med hvor mye man regner i kostpenger for hvert barn. Noen steder er det trolig inkludert, andre ikke. Det er bare noen hundrelapper det vil være snakk om, så det vil ikke forklare variasjon på gebyr for SFO mellom 900 og 3000 kroner.

Dernest. En rekke kommuner har søskenmoderasjon. Fra 25 % til 50%. Dette har jeg blogget om tidligere i denne posten. Tar man to kommuner i min region, Nittedal og Sørum, har de i følge SSB samme prisnivå. Men Nittedal tar 100 kroner i tillegg i kost, og de har ingen søskenmoderasjon. Sørum kommune har 50 % søskenmoderasjon, og vil trolig for neste år også ha søskenmoderasjon mellom SFO og barnehager, hvis vi ikke får en ny regjering som sulteforer kommunene.

Jeg har tidligere vist i ovenfornevnte blogg hvordan de Frp/H-styrte kommunene Tønsberg og Nittedal holder prisene nede med å kutte i bemanningen, aktivitetstilbudet til barna, mattilbudet og hvordan man kutter i søskenmoderasjon osv. Dette gjøres sikkert også i andre kommuner styrt av andre. Tidligere ble det rapportert at to av tre SFO-ansatte var ufaglærte. Det er ikke bra. Jeg synes at det blir for enkelt av mediene å bruke kostra-tall for å kåre den billigste sfo. Det er trolig ingen god måte å få fram hvem som er den beste i SFO. Forhåpentligvis vil vi framover få fokus på både hvor mye man kan ta for en SFO-plass, og ikke minst krav til kvalitet. Og jeg håper at Arbeiderpartiet får flertall for sitt forslag om å gi søskenmoderasjon til alle SFO-barn som har søsken i barnehage. Det vil være en fin skattelette for småbarnsforeldre!

Medier:
VG, TV2

onsdag, juli 08, 2009

Mer narkotika inn over grensene?

Det flommer over av narkotika i Norge, melder blant annet NRK, Dagbladet og VG. Det er grunn til å spørre om det har blitt så mye verre de siste årene, slik man kan få inntrykk gjennom media. På den andre siden, det er ingen grunn til å si at vi skal være fornøyd - vi burde tatt mer. Men det koster.

Hva kan vi si om utviklinga?
Bryggeriforeningen har brukt beslag av øl for å si noe om at nå kjøpes det mer øl i Sverige enn noen gang, hvis tollerne har lagt fram høye beslagstall av alkohol. Merkelig nok har de aldri brukt denne metoden for å varsle at grensehandelen og smulinga har gått ned ved tilsvarende reduksjon i beslagstallene.

Tolldirektør Røse er mer forsiktig, selv om han også sier at det har vært en dramatisk utvikling. Han påpeker likevel at han ikke vet noe om hvor mye om slipper unna tollerne.
Det betyr at man faktisk kan ha samme nivå med smugling, bare at man har hatt mer flaks eller
blitt flinkere. En slik forklaring ville neppe skapt store sensasjonsoppslag som viser at tolletaten faktisk gjør et godt arbeid. Det er synd, men slik er det bare. Min konklusjon er at vi skal ikke legge alt for mye i de konkrete beslagstallene.

Mer effektiv tollkontroll
De siste årene har tollvesenet hatt en mobil scanner i bruk, som har ført til en rekke store beslag. Fra slutten av mai i år har man en fast scanner ved Svinesund. Scannere kan brukes på alt fra biler til busser og vogntog - og fører til mer effektiv kontroll enn tidligere. De er viktige våpen i kampen mot den organiserte smuglingen. I Dagsrevyen i kveld pekte justisminister Storberget på at de utdanner flere politifolk, og arbeider for økt internasjonalt samarbeid. Han pekte også på at regjeringa i dag la fram en forebyggingsstrategi.

Det jeg har sett på virker veldig bra, men det står ikke noe om tollvesenets rolle i å forebygge at narkotikamarkedet begrenses. Hvis vi skal satse på å bekjempe organisert smugling, må vi gjøre det mer risikofylt for smuglere å satse på Norge. Vi bør derfor få flere scannere, stasjonære og mobile, for å gjøre det mer utrygt for smuglerne som prøver seg på grenseoverganger og norske havner.

Det koster penger. Ca 20 millioner ble prisen for den stasjonære scanneren ved Svinesund. Men en mer effektiv tollkontroll vil frigjøre personellressurser som igjen kan brukes på å satse på å avdekke smuglere. Jeg håper at man til høsten får se en videre satsing på å skaffe scannere til grenseovergangene. Det hadde vært god forebygging!

Jeg skulle ønske at alle de største grenseovergangene fikk

lørdag, juni 27, 2009

Helsesøstre: Frps nye innvandringspoliti!

Frps kandidat Sylvi Listhaug, som kjemper om et mandat i Oslo, bobler over av utspill mot minoritetsgrupper om dagen. Først var det homofile og deres parade som hun var ute og kritiserte. Det fikk hennes sjef Erling Lae til å si at hun var preget av fordommer. Nå er det innvandrerne som får unngjelde i Dagbladet og VG og TV2.

Listhaug vil ta fra kontantstøtten til alle som ikke snakker norsk. Det er nemlig et problem i Oslo at 80 prosent av alle kontantstøttemottakere har innvandrerbakgrunn. Selv Frp ser at kontantstøtten er en trussel mot integreringen. Men i stedet for å fjerne kontantstøtten, så vil de ta fra innvandrerne kontantstøtten. Listhaug sier til Dagbladet

- Vårt poeng er at du ikke kan kollektivt avstraffe alle, fordi en liten gruppe misbruker ordningen, sier Listhaug til Dagbladet.

For det første. Jeg kan ikke se at innvandrere som mottar kontantstøtte misbruker denne. De har rett til å få den som alle andre. Formålet med kontantstøtten er i flg §1 i lov om kontantstøtte "at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn". Det er selvsagt ikke ulovlig å bruke kontantstøtten til å betale en dagmamma, slik Listhaug har tenkt til å gjøre. Men det virker som innvandrerforeldre er mer i tråd med lovens formål enn det Listhaug er. Hvordan kan hun da kalle det misbruk?

Listhaug røper at forslaget hennes er ikke særlig gjennomtenkt. Men hun sier at barnekontrollene bør brukes til å sende myndighetene informasjon om hvilke mødre (eller fedre) som ikke snakker norsk, slik at myndighetene kan ta fra de kontantstøtten. Språktest av foreldre altså!

Det er grunn til å advare mot dette på det sterkeste. Helsekontroller er ikke obligatoriske. Ikke en gang det å vaksinere barna er obligatorisk. Det er grunn til å tro at dersom helsesøster skal bli et kontantstøttepoliti som skal brukes mot innvandrerforeldre, så vil mange droppe å gå på helsestasjonen. Det vil i første rekke ramme barna - som ikke får et godt helsetilbud. På helsestasjoner fanges det ofte opp hvilke barn som har ekstra behov for oppfølging, som bør ha utredninger for ulike problemstillinger, og i en del tilfeller også barn som har behov for hjelp eller beskyttelse gjennom barnevernet. Færre barn vil få denne hjelpen med Frps forslag.

Like alvorlig er det hvis vaksineprogrammet vårt svikter. Hvis mange foreldre unnlater å gi barna sine vaksiner, fordi de kan miste kontantstøtten, vil vi risikere at en rekke farlige barnesykdommer blomsterer opp, og som potensielt kan smitte barn som ikke har fullført sitt vaksineprogram. Det kan bety at mange barn vil dø av disse sykdommene, som vi så langt har greid å holde i sjakk på grunn av at vaksineprogrammet vårt er godt, og dekker godt nærmere 100 prosent av alle barn i Norge. Det skal ikke så mange uvaksinerte barn til for at vi risikerer utbrudd av polio, meslinger og røde hunder, med de konsekvenser det kan gi.

Og til slutt - skal helsesøstrene reise rundt i hele EØS-området og sjekke alle kontantstøttemottakere som ikke bor i Norge? Hvor dyrt blir det?

Sylvi Listhaug er byråd for helsespørsmål i Oslo, og har vært det i flere år. Hun mangler definitivt innsikt i hvilken funksjon helsestasjoner har. Det er skremmende.

fredag, juni 26, 2009

Frp og innvandringspolitikk

Jeg er mildt sagt sjokkert over dagens utspill fra partiets nestleder, Per Sandberg. For det første har han ikke forstått hva asylpolitkk er. For det andre - og det er kanskje mest alvorlig - får han strykkarakter når der gjelder å forstå hvordan et demokrati fungerer. Men mest av alt tyder det vel på at Frp har gitt opp håpet om å komme i regjering.

Har Sandberg forstått hva asylinstituttet er?
En ting er at FrP vil ha færrest mulig innvandrere fra Norge. Det er legitimt å mene dette, og hvordan man skal gjennomføre det. Et demokrati tåler en slik debatt, selv om jeg tror folk begynner å bli lei.

I dagens Dagbladet kan vi lese at Sandberg vil stramme inn på hvem som skal få asyl. Det er bare de som er politisk forfulgte, ikke de som forfølges pga religion, seksuell legning eller kjønn.
Det vil si at enten så skal Frp sørge for å bryte Flykningekonvensjonen som vi har forpliktet oss til - eller så skal de reforhandle den i løpet av 50- 100 dager (det er tidsapspektet for FrP å få til endringene).

Flyktningekonvesjonen (les mer her og her) gir folk rett til å søke asyl hvis de forfølges på grunn av sin religion. Da konvensjonen ble vedtatt i 1951 var dette en helt naturlig del. Dessverre er vi blitt historieløse. Jøder ville ikke vært en gruppe som kunne søke asyl i nøytrale land under andre verdenskrig, hadde man hatt frp-politikk da. En rekke europeere har i de siste århundre vært forfulgt på grunn av sin religion. De fant sitt asyl ved å dra til USA. På samme måte er det en rekke steder i verden folk som forfølges på grunn av sin tro, enten de er muslimer, kristne eller tilhører en annen religion.

Dernest - folk skal sendes ut i løpet av 48 timer. Så merkelig - er det ikke et krav om forsvarlig saksbehandling som bør sette grense for hvor kjapt/sakte man skal behandle en søknad. Folk har jo et krav på en forsvarlig, individuell behandling. Jeg skjønner at det tar 48 timer å behandle asylsøknader fra svensker, men for en som kommer fra Afghanistan? Neppe!

Har Sandberg forstått at Stortinget er lovgiver, ikke regjeringen?
Sandberg sier at de kan få gjort mye i løpet av kort tid. De skal f gjort store endringer i løpet av 50 dager. Tør man minne om at forskrifter kan ikke endre lover. For det andre forvaltningsloven kap VII beskriver hvordan man skal gå fram når forskrifter endres. De som dette berører, interessegrupper og andre skal ha anledning til å uttale seg. Reglene om høringsplikt skal sikre at forskrifter blir til etter en saksforberedelse som er både demokratisk og faglig forsvarlig. En slik høring vil trolig ta minst et halvt år, men Frp skal med et pennestrøk endre forskriftene slik det passer de. Det vil være et alvorlig lovbrudd om en regjering tar seg slik til rette - og et klart brudd med maktfordelingsprinsippet vårt.

Til slutt
Jeg er ikke overrasket om Per Sandberg faktisk vet alt dette. Han er vel på desperat velgerjakt. Kanskje greier de 25 prosent oppslutning med slike utspill. Men de får i hvert fall økt motstand fra det store flertallet som stemmer noe annet enn Frp. Slike utspill som dette gjør en borgerlig regjering med Frp som deltaker enda mindre sannsynlig. Det vet Frp og slike utspill som dette kan tyde på at de allerede nå har gitt opp regjeringsmakt. Hadde de øynet håp om det hadde de forsøkt å skape større avstand til de andre borgerlige partiene slik de gjør nå.

Jeg savner en debatt om hvordan man skal leve sammen - og at politikere begynner å snakke om hvordan man skal bygge ned murer som gjør at noen er "vi" og noen er "de". Vi får neppe oppleve det i den kommende valgkampen.

onsdag, juni 24, 2009

Frp og Krekar - valgflesk på St.Hans

Frp vil sette Mullah Krekar i forvaring i løpet av de 100 første dagene med Jensen som statsminister. Det melder TV2 i dag Dette er ikke bare det første valgløftet fra FRP. Det er også det første løftebruddet dersom de faktisk skulle greie å komme seg inn i regjering.

Krekar har fått vedtak om utvisning til Irak, men vedtaket er suspendert fordi han risikerer dødsstraff i Irak. Krekar er også vurdert som en person som er en trussel mot rikets sikkerhet.

Det er få som ønsker at Krekar skal få bli i Norge. Jeg er ikke en av de. At Fremskrittspartiets leder Siv Jensen raser mot Mullahen er ikke overraskende. Løftet om å sette han i forvaring er definitivt mot bedre vitende. Fremskrittspartiet og Siv Jensen har ved to anledninger fremmet representantforslag om en egen lovparagraf (Lex Krekar) som gir hjemmel for å sette Krekar i forvaring. Sist gang var i 2007, og kun Fremskrittspartiet stemte for.

Siv Jensen vet at det i dag ikke fins hjemmel for å sette Krekar i forvaring, enten man vil eller ikke. Hun vet også at om hun skal være ansvarlig regjeringssjef og fremme et forslag om Lex Krekar, vil hun ikke komme unna vanlig prosedyre - utredning, høring på minst 3 mnd og lovbehandling i Stortinget. Før hun vet ordet av det er mer enn 100 dager gått. Og da gjenstår det enda å overbevise minst to-tre andre partier om at de bør stemme for et forslag de hittil har stemt ned. Årets første valgflesk er servert - og det viser seg å være en bløff.

Oppdatert 25.6!
Honnør til Erna Solberg som ovenfor tv2 slår klart fast at forvaring er ikke et politisk spørsmål, men et juridisk - og at ingen regjering kan gjøre dette på et par tre dager. Krekars advokat sier til Dagbladet at å putte folk i forvaring uten lov og dom strider mot folkerett og grunnlov.
Flott at noen avslører bløffen til FrP. Jeg synes at de burde forklare seg!

mandag, juni 22, 2009

Feil om kortere skjenketid

Sjefen min, Anne-Karin Kolstad har et glimrende innlegg i Bergens Tidende 21.juni 2009.

Feil om kortere skjenketid


UTELIVSAKTØRER I Bergen frykter at skjenkestopp kl. 02 vil føre til oppblomstring av illegale skjenkesteder. I BT13.6. får vi vite at dette skal ha skjedd i Fredrikstad etter at de reduserte skjenketidene i fjor. Fredriksstad Blad forsøkte i mars i år å finne noen av disse illegale skjenkestedene.De brukte en rekke lørdagskvelder på å overvåke et titall adresser hvor den illegale skjenkingen skulle foregå, men fant ingenting. Det har heller ikke politiet gjort.

Å true med en massiv oppblomstring av ulovlige skjenkesteder er en taktikk utelivsnæringen
har benyttet før. Da røykeloven ble innført, varslet skjenkenæringen at den komtil å føre til et ras av konkurser som følge av at folk ikke fikk røyke inne. De tok feil, konkursbølgen kom aldri. I stedet fant mange mennesker ut at det var mer hyggelig å gå på røykfrie restauranter og puber, og mange skjenkesteder opplevde en vekst etter at røykeloven ble innført.


EN SPØRREUNDERSØKELSE viser at to av tre bergensere ønsker at skjenkingen skal avsluttes innen klokka 02. Også i andre byer er det flere som støtter forslaget enn de som er imot. Det kan virke som om byfolk har fått nok av fyll i bysentra. Verken skjenkestedene eller kommunene har tatt de nødvendige grep for å forhindre overskjenking. Mange har også
ropt om mer politi i gatene. Det er ingen god idé. Det kan umulig være fornuftig bruk av skattebetalernes penger å ha flere politifolk til å passe på fulle voksne nattestid. Erfaringer
fra bl.a. Trondheim og Tønsberg har vist en markant nedgang i vold ved tidligere stenging av utesteder. Regjeringens forslag er derfor et godt tiltak for å skape et bedre og tryggere uteliv som fl ere kan ha glede av.


ANNE-KARIN KOLSTAD,
GENERALSEKRETÆR I ACTIS – RUSFELTETS
SAMARBEIDSORGAN

tirsdag, mai 26, 2009

FRPs SFO-bløff

Per Sandberg hadde et innlegg 22. mai i Dagsavisen, hvor han bløffet om prisen på SFO i Tønsberg og Skedsmo. Jeg tenkte, kan dette virkelig stemme. Jeg satte meg ned i en av veslas soveperioder, og leste komunale sakspapirer. Og riktig nok, det kunne ikke stemme.
FrP skal ikke beskyldes for å være et kalkulatorparti etter dette, fordi regnestykket var rivruskende galt! I tillegg så underslo han jo om hvordan FrP kutter i pris og tilbud for å holde prisene nede. Det blir som å sammenligne en Lada med en BMW, og Ladaen vinner fordi den er billigst i pris!

Jeg finner ikke hans orginale innlegg, men han har en kollega på Stortinget som sendte et likelydende innlegg til Romerikes Blad - og jeg gjengir det her.

Forøvrig finner du mitt svar som kom på trykk i Dagsavisen her

Ap med dyrest SFO
av Ib Thomsen, stortingsrepresentant for FrP
Når Arbeiderpartiet hevder at FrP vil gjøre SFO-plassene 40 prosent dyrere, er dette kun en falsk drittpakke for å skjule at Ap-kommuner har landets dyreste SFO. Det er ikke første gang Helga Pedersen gjennom forsøker å tegne et skremselsbilde av FrP. Sist valgkamp hevdet hun at SFO ville bli 700 millioner dyrere med FrP. I et intervju gjengitt på rb.no skal hun ha det til at vi vil øke prisene med 40 prosent.

Jeg forstår godt at Helga Pedersen forsøker å spre feilaktigheter om FrP, fordi hun har dårlige kort på hånda. Hun vet at slike utspill gjør at hun slipper å forklare at landets høyeste SFO-priser finnes i Arbeiderparti-kommuner eller kommuner styrt av rødgrønne partier. Tall fra SSB viser at de to Ap-styrte kommunene Søgne og Bremanger har landets desidert dyreste SFO med henholdsvis 2710 og 2500 kr måneden pr barn.

Selv om Ap fører an i kampen for dyrere SFO er jeg stolt over at FrP-styrte Tønsberg har noen av landets billigste SFO-plasser. En familie med to barn i SFO sparer 2000 kr i måneden sammenlignet med en familie med to barn i SFO i Ap-styrte Skedsmo.

Det er riktig at FrP mener at SFO-plassene skal følge selvkostprinsippet, og at foreldre dermed skal betale for hva plassen reelt koster. SFO er ikke en kommunal basisoppgave, men det bør være opp til hver kommune å vurdere hvordan ordningen skal organiseres – enten gjennom et kommunalt tilbud eller gjennom private og frivillige Det er direkte feil når Helga Pedersen sier at FrP vil fjerne tilskuddet til SFO, fordi kommunene ikke får noe eget SFO-tilskudd. Men i dag er det flere kommuner som subsidierer SFO.

Men i spørsmålet om at offentlige midler skal brukes til å subsidiere SFO eller styrke skolen, er FrP klare i sitt syn. Skole er lovpålagt og kommer alle unge til gode. Derfor vil vi styrke pengene til skolen. Pedersen nevner heller ikke at de siste årene har SFO-prisen økt mindre i kommuner hvor FrP styrer, enn i kommuner hvor vi ikke er en del av flertallet. I FrP-kommuner har prisen SFO-prisen økt med i snitt 4 kr fra 2006-2007, mens i andre kommuner har den økt med nesten 50 kr.

Her er mitt svar til Per Sandberg:

FRP og kutt i SFO
av Sten Magne Berglund, Sørumsand

Frps nestleder Per Sandberg påstår i Dagsavisen 22.5 at en tobarnsfamilie i Frp-styrte Tønsberg kommune sparer 2.000 kroner i måneden, sammenlignet med en familie med to barn i Ap-styrte Skedsmo kommune. Dette er direkte feil. Det koster 3.699 kroner for to barn i SFO i Tønsberg, inkludert kostpenger. I Skedsmo er prisen 5.050 kroner, altså 1.351 kroner mer enn i Tønsberg.

Sandberg forteller dessverre ikke om kuttene som Tønsberg har gjort i SFO. Frp fikk i år vedtatt kutt i rabatten for de med deltidsplass, en reduksjon av søskenmoderasjonen og kutt i antall ansatte. Med andre ble ord ble SFO dårligere, og kostnader for familiene økte.

I Høyre/Frp-styrte Nittedal har man sett det samme. I fjor økte de SFO-prisen til 2.800 kroner. Det førte til at 15 prosent av de 968 barna i SFO sluttet, mens 24 prosent reduserte oppholdstiden. Høyre og Frp i Nittedal ble tvunget til å redusere prisen etter kort tid. Det førte blant annet til kutt i bemanning, kutt i matbudsjettet til barna og kutt i aktiviteter og materiell.
Frp sier de vil prioritere skole framfor SFO.

Mange kommuner, ledet av andre partier, greier å prioritere begge deler. At Sandberg er stolt over at Frp-kommuner kutter i maten og tilbudet til barna får være hans egen sak. Heldigvis finnes det andre partier som er villige til å investere i barnas framtid.

søndag, mai 24, 2009

Aktiv dødshjelp

Tone Liljeroth, stortingskandidat for FrP i Akershus, skriver i et innlegg her at hun støtter FrPs vedtak om å gå inn for aktiv dødshjelp. Hun skriver at "flere eldre, svært syke og i store lidelser har ønske om selv å avgjøre når behandling skal avsluttes." og "skal det ikke være anledning til å påtvinge pasienten videre “livsforlengende” behandling mot pasientens vilje.”

Det kan virke som om FrPs Liljeroth enten ikke har forstått hva aktiv dødshjelp er for noe, eller så har hun et stort behov for å sminke vedtaket for velgerne.

Det hun beskriver i sitt innlegg er passiv dødshjelp, og er ikke forbud i dag. En pasient, som er tilregnelig, kan velge å avslutte en pågående behandling. Pasientrettighetsloven gir til og med pasienter rett til å stoppe livsforlengende behandling.

Aktiv dødshjelp er når noen foretar en avlivning av folk. Det fins tre former for aktiv dødshjelp:
- Eutanasi
- Ikke-frivillig barmhjertighetsdrap
- Assistert selvmord

Eutanasi er basert på frivillighet hos pasienter som uttrykker et klart ønske om å få dø. Avlivingen skjer da med medikamenter, slik at livet forkortes. Det er altså motsatt av passiv dødshjelp, hvor man lar være å gi medikamenter, fordi man ønsker å forkorte livet (smertelindring kan fortsatt gis til de med ønske om passiv dødshjelp).

Ikke-frivillig barmhjertighetsdrap brukes i Nederland - hvor om lag 1000 pasienter blir avlivet uten at de gir sitt samtykke. Assistert selvmord har man sett i Sveits og deler av USA.

Min egen far døde etter mange års sykdom. Han ble 34 år. Jeg er glad for at han ikke ble gitt muligheten til å ville dø før hans tid kom. Det jeg er blitt fortalt var at han beholdt livslysten lenge, og var optimist. Han skjermet min mor for opplysninger om hvor ille det var. I følge legene var det nemlig ingen grunn til å være optimist.

Jeg er enig med Dagfinn Høybraaten og KrF som sier at innføring av aktiv dødshjelp flytter en grense. Frp ønsker å være et regjeringsparti. Dette var den viktigste stridssaken på landsmøtet til Frp. Man bør forvente at de har en klar formening om hvordan aktiv dødshjelp skal begrenses - hvem skal få og hvem skal ikke få?

Mitt spørsmål til FrP er - hvor setter vi grensene for aktiv dødshjelp, gitt at de bare snakker om eutanasi.
- Dersom en psykisk syk har flere klare øyeblikk, og flere leger mener at denne er tilregnelig når den ber om aktiv dødshjelp. Personen har en svært alvorlige diagnose, og har forsøkt å ta livet av seg selv tidligere.
- Dersom en rusmisbruker ikke har hatt nytte av behandlingen han eller hun har mottatt de siste 30 årene, og er så skadet på kropp og sjel, skal vedkomende få hjelp til å dø?
- I Nederland kan barn ned til 12 år få aktiv dødshjelp, basert på deres samtykke. Er det dette som FrP vil kopiere til Norge?

torsdag, mai 07, 2009

Problemer med bønn - siste del?

Det høyst private angrepet mitt på en Frp-kandidat fra Ullensaker er over. For denne gangen. Les de to siste innleggene her.


Til Sten Magne Berglund.
Jeg skal her avklare noen av de spørsmål du tydeligvis ikke mener å ha fått svar på.

1. Min rolle i forkant av “avsløringen i RB” Det gjeldende bygget har tidligere hatt tilsvarende aktivitet, noe som var ulovlig da, og som er ulovlig nå. Det var meget enkelt å se og høre hva slags aktivitet som foregikk i bygget da jeg passerte bygget fredag ettermiddag. Først og fremst fordi et stort antall personer strømmet til bygget i tidsrommet fredagsbønnen foregår. Deretter at en imam kom og entret bygget og til slutt kunne man høre bønneritualene ute på gaten.

2. Tok jeg kontakt med de involverte før jeg kontaktet RB? Jeg konstaterer at aktiviteten som foregikk brøt med gjeldende reguleringsplan, at dette har skjedd tidligere i samme bygg, og det er grenser for hvordan man bare kan ta seg til rette. Et annet poeng er hva som ville skjedd ved en evt brann i bygget. Konsekvensene kunne blitt alvorlige.

3 Avklaring om det er en moskè eller ikke? En moskè er et sted muslimer samles for å gjennomføre sin fredagsbønn. Det var også den aktiviteten som foregikk i bygget og i tidsrommet fredagsbønnen foregår. For troende muslimer er fredagsbønnen etter det jeg forstår meget viktig og det pleier å skje i en moskè. Om man skal definere det gjeldende rommet som et bønnerom eller moskè er en lek med ord, men slik jeg ser det er dette en moskè hvor disse personene utøvde sin religion.

4 Rollen som folkevalgt Du gjør noen antagelser (mellom linjene) om hvordan jeg utøver min rolle som folkevalgt. Jeg tørr minne deg om at det også er andre berørte parter her i form av naboer, næringsdrivende og omgivelsene som har reagert på aktiviteten i bygget.Noe de også ga uttrykk for til RB sin journalist.

5 Respekt for andres følelser og tråkke på andres tro. Igjen ligger det noe mellom linjene her som jeg ikke helt liker. Det kan synes som om du mener at jeg ikke har respekt for andres følelser og tråkker på andres tro. Jeg vil gjøre følgende helt klart. Hva enkeltmennesker tror på (religiøst), mener eller føler har jeg full respekt for, og jeg legger meg ikke bort i det. Det er helt opp til den enkelte og jeg vil verne om trosfriheten, men det er ikke poenget i denne saken. Poenget er at man tar seg til rette og det er stort sett noe ingen politikere anerkjenner, heller ikke fra ditt parti om man skal legge div mediasaker til grunn.

Med dette anser jeg mitt bidrag i denne debatten for avsluttet.
Tom StaahleTakk for din kommentar.

Siden du avslutter debatten så skal jeg ikke følge opp det du skriver om din kjennskap til muslimers bønn eller begrepsbruken din vedrørende moske. Vi får la det ligge.

Det jeg vil oppsummere med er:
Vi fikk dessverre ikke klarhet i den nøyaktike datoen for når du begynte å observere at det foregikk bønn i dette lokalet.

Ut fra sammenhengen i det du skriver og RB 25.4 må vi tro at du har visst om dette i en stund – sikkert uker. Det var heller ingen tilfeldighet at du og en RB-journalist befant dere der da.

Du har selv gjort rede for hvor alvorlig dette er, både i forhold til brann og andre forhold. Dette resulterte i at du krevde en umiddelbar stans av den virksomheten.

Vi har vært enige om at en folkevalgt bør gripe inn. Jeg har sagt at du burde gjort det umiddelbart der og da. Du har derimot hatt så godt tid til å tåle denne bruken, at du lot vente på en anledning der du kunne få med deg en journalist.

Kort oppsumert: Det er denne formen for uthenging av innbyggerne i din kommune som jeg har reagert mest på.

tirsdag, mai 05, 2009

Kandidat til neste års Fritt-ord pris?

- Lever du enda i hor? Det var spørsmålet den gravide varaordfører Mette Gundersen i Kristiansand fikk fra KrF-politikeren (og tidligere varaordfører i samme by) Harald Sødal. I sin blogg tar hun et oppgjør med den slagstype holdninger. Første gang han stemplet hennes samboerskap som hor tiet hun. Den andre gangen spøkte hun det bort. Heldigvis tok hun mot til seg og tok et oppgjør med denne typen holdninger.

Sødal kan meget gjerne være for at alle bør gifte seg før de får barn. Men han har med å respektere de som gjør andre valg. Sødal kunne med sine ytringer gjøre seg til kandidat til neste års Fritt-ord pris. Men i motsetning til årets vinner, fru Monsen, skriver Harald Sødal i sin blogg at han både beklager sine uttalelser og anser de for å være brutale. Han sier også at han har fått seg en lærepenge!

Det var klokt. Hadde Harald Sødal kommet her i hus og sagt at vi levde i hor, og dermed kalt våre to barn for horunger, da hadde han blitt dratt opp på badet og fått vasket munnen sin i grønnsåpevann. Etterpå hadde han fått en tur i skammekroken!

mandag, mai 04, 2009

Problemer med bønn - del 2

Etter å ha langet ut mot Freppernes partiformann i Ullensaker (som også er stortingskandidat) om hans uthenging av folk som ber i et lokale som ikke er regulert for det formålet - så har jeg fått svar. Han er ikke blid. Debatten kan du følge her. Her kan man også gi sin kommentar om man vil.

Jeg synes det er morsomt å diskutere med Tom Staahle! Han har fått mye pes i lokalavisa Romerikes Blad etter at han hengte ut muslimer som ba. Det var kanskje overraskende at så mange brydde seg om en minoritet som ble dårlig behandlet, men det er jo et positivt trekk i vårt samfunn - at flere sier i fra til øvrigheta (for i Ullensaker der er FrP øvrigheta - partiformannen inkludert!).

Her er hans svar til meg på det innlegget jeg la ut sist på denne bloggen, etterfulgt av mitt svar til han.

Til Sten Magne Berglund.
Det er med en viss undring jeg leser ditt innlegg her på denne siden. Jeg anklages av deg for å drive spaning på muslimer og aksjonsvirksomhet. Det er besnærende hvordan din oppfatning grenser til det tåpelige og din begrensede kunnskap om fakta i saken farger ditt innlegg.

I et leserinnlegg som står i avisen (RB) 30. april imøtegår jeg kritikk fra en annen person i samme sak, og viser til dette innlegget da det omhandler begreper som spaning/detektivvirksomhet etc.
-Faktum er at virksomheten var ulovlig.
-Faktum var at det var brudd på brann og sikkerhetsforskrifter.
- En evt. brann i dette bygget ville mest sannsynlig medført alvorlige skader på mennesker og bygg.
- Som folkevalgt ville jeg fulgt opp denne type saker uavhenging av hvilken religiøs gruppe som tok seg til rette.
- Dersom du leste hele den opprinnelige saken ville du også fått med deg at de som brukte bygget ulovlig var klar over dette allerede da de hadde vært i kontakt med kommunen på et tidligere tidspunk og fått beskjed om at dette ikke var lovlig.

Kort oppsummert. Ditt innlegg er kanskje farget av ditt ståsted?

Tom StaahleHei Tom Staahle,
Tusen takk for svar – det var bra du kom på banen! Selv om jeg må si at det var et typisk politikersvar, der klare spørsmål fra min side ikke ble besvart tydelig.

Jeg ser at du insinuerer at jeg ikke har lest artiklene i Romerikes blad. Det er jo morsomt, i og med at du ikke greier å legge fram noe konkret om hvor jeg tar feil. Hvis du leser mitt innlegg så vil du se allerede i første avsnitt at jeg anerkjenner hovedfaktum i denne saken. Nemlig at dette ikke foregikk på rett måte.

Det vi er uenige om først og fremst, er din rolle i forkant av at dette ble to sider i Romerikes blad. Jeg har brukt to ord: spaning og detektivarbeid – og det har nok fått deg til å gå av skaftet. Jeg kan se at du er en velskolert partimann, fordi du ikler deg offerrollen med en gang i stedet for å oppklare. Heller ikke i innlegget 30.4 oppklarer du din rolle i denne saken.

Det står i RB at du har drevet og ”observert” menn som kommer til lokalet hver fredag. Holdt du på med observering i mange uker før du kontaktet RB? Eller var det først den 24.4 at du observerte det, og fikk RB til å stille på flekken? Dersom du hadde sett at det foregikk møter med bønn andre fredager enn 24.4 – så lurer jeg på: Tok du på noe tidspunkt kontakt med de som kom til lokalet, for å rydde opp i saken der og da, før du ringte til Romerikes Blad? Hvis du kan bidra til oppklaring og opplysning vedrørende dette punktet, skal jeg være den første til å be om unnskyldning for å ha brukt ordene ”spane” og ”detektiv”, dersom det viste seg at det var feil.

I ditt svar til meg, så skriver du at du ville ha tatt tak i dette, ”uansett hvilken religiøs gruppe som tok seg til rette”. Hvorfor skriver du dette? Jeg hevder jo faktisk ikke noe annet i dette innlegget. Jeg tar som utgangspunkt i at du nettopp ville ha gjort det uansett om det var min bestemor, frivillige foreldre som drev speidervirksomhet eller søndagsskole – og de var så uheldige å holde en bønn i et møtelokale.

Jeg må dessuten spørre: I ditt innlegg 30.4 forteller du leserne av RB at du har ”avslørt en ulovlig moske”. Er det et faktum? I RB 25.4 sier de involverte muslimene at det bestemt ikke er en moske. Hva slags informasjon sitter du på, som ikke de innehar? Eller mener du at et lokale hvor man ber i, automatisk blir en kirke, moske, synagoge, tempel osv? Jeg ber deg om å utdype og presisere

I det siste avsnittet i mitt innlegg, så skriver jeg hvordan en god folkevalgt bør gå fram. Vi er begge enige om at en god folkevalgt bør gjøre noe når man oppdager slike forhold, jfr ditt innlegg 30.4. Der stopper kanskje også enigheten – jeg vil nemlig ha folkevalgte (fra alle partier!), som i slike saker bruker dialog, oppfølging og veiledning som de første verktøyene de drar fram fra verktøykassa. Det er i så fall en uenighet jeg lever godt med!

Så til slutt – at jeg er farget av mitt ståsted – ja det har du rett i. Jeg kommer inn på det i det nest siste avsnittet, hvor jeg forteller kort om min bakgrunn. Jeg har lært meg å ha stor respekt for folks religiøse følelser, og synes at maktfolk skal være forsiktige med å tråkke på vanlige folks tro. Det bør være unødvendig å si, men jeg gjør det likevel: Jeg kan forsikre deg at jeg hadde skrevet dette innlegget uansett hvilket parti du hadde representert.

Med vennlig hilsen
Sten Magne Berglund

torsdag, april 30, 2009

Problemer med bønn

Forrige fredag fant en FrP politiker ut at 40 muslimer hadde hatt fredagsbønn i et møtelokale som ikke var regulert til religiøs virksomhet. Dette fikk han til å gå av skaftet - og han krevde at det ble umiddelbart slutt på at folk tok seg til rette på denne måten.

- Jeg synes det er svært alvorlig. Det er så til grader å ta seg til rette. Det vil opphøre fra mandag, sa Tom Staahle til Romerikes Blad 25. april. Her er mitt leserinnlegg om saken, som er publisert på rb.no's debattsider, og som forhåpentligvis blir tatt inn i avisa også.

Dersom du vil delta i en debatt om denne saken, sjekk her

Problemer med bønn
av Sten Magne Berglund

I RB 25.april kan vi over to sider lese om Frp-politikeren og stortingskandidaten Tom Staahle i Ullensaker som gjentatte ganger har spanet på muslimer som har samlet seg for å be en gang i uka. Avsløringen til Staahle består i at det mangler en kommunal tillatelse for at man kan ha noen få minutters bønn i den bygningen. Det kan neppe være noe stort problem å få en slik tillatelse, og den burde selvsagt ha vært på plass.

Likevel er det vanskelig å se hva som er problemet med bønn, for det er åpenbart et så stort problem for Staahle at han krevde en umiddelbar stans i det. Dette rammer ikke bare muslimer, faktisk vil Staahles aksjonsvirksomhet mot folk som ber komme til å ramme mange flere kristne. For hvor går grensen for bønn i et lokale som ikke er regulert til det? Er det nok at man er mer enn en person, eller er det brudd på bestemmelsene selv når en person ber alene? Og er det noen grenser for hvor lang bønnen kan være? Er svært korte bordvers grei, mens det blir for langt om vi ber om at våre folkevalgte skal få visdom og at landet vårt må velsignes?

I min barndom fikk jeg og andre barn være med min bestemor på misjonsmøter i kvinneforeningen hennes. Disse møtene foregår selv den dag i dag i private hjem og andre steder som ikke er regulert til religiøs virksomhet. Min bestemor drev også bibelundervisning for barn i bygda – det helt uten at det var søkt om tillatelse. Kanskje var det trua på at religions- og forsamlingsfriheten som gjorde at de tok seg slike friheter? Eller kanskje manglet de en politiker som Staahle, som kunne drive detektivvirksomhet for å avsløre deres ugjerninger?

En god folkevalgt ville selvsagt også ha gjort noe om han eller hun ble klar over at det foregikk møter med bønn i lokaler uten tillatelse til det. En god folkevalgt ville ha invitert seg inn på møtet, snakket med de ansvarlige i stedet for å henge ut folk. En god folkevalgt ville sørget for både veiledning og hjelp for å få ting i orden. Forhåpentligvis er det en slik folkevalgt min bestemor vil bli utsatt for, og ikke et selvoppnevnt religiøst politi, slik det åpenbart fins i Ullensaker.

onsdag, april 22, 2009

Debattinnlegg i Aftenposten Aften 21.04.2009

Innlegget fikk vi på trykk på etter fire dager. Vi ba om at de tok en kjapp vurdering av saken om de ville ha innlegget eller ikke.
Innlegget handler om partier som glemmer av å jobbe for de sakene de var så opptatte av når temaet var i vinden i media. Noen ganger er det slik at partier og politikere er mer opptatt av ord enn handlinger. I hvertfall handlinger som krever noe.

Spill om spilleautomater
av Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis

For to år siden var det stort fokus på alle problemene spilleautomatene førte til for spilleavhengige og deres pårørende. Det manglet ikke på politikere som krevde forbud av
automatspill, som Oslos tidligere ordfører, Per-Ditlev Simonsen (H). I Oslo bystyre stemte alle partier, utenom Arbeiderpartiet, for at kommuner skulle få rett til å bestemme selv om de ville ha automater.

De nye automatene fra Norsk Tipping er i ferd med å rulles ut. Snart kan de havne på Oslos skjenkesteder, dersom ikke bystyret i Oslo setter ned foten. Alkoholloven gir kommunene rett til å nekte skjenkebevilling til steder med automater. Den retten har nærmere 50 av kommunene benyttet seg av – de fleste bykommuner.

Flere forskere har advart mot automater på skjenkesteder. Alkoholkonsum under spill fungerer
for mange som en «utløser», slik at man spiller for mer penger enn planlagt. I tillegg ser man at
et konsum på to eller flere alkoholenheter innebærer økende rapportering av større problemer med å stå imot trang til å spille.

Foreløpig er der bare Rødt, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som har sagt at de i morgendagens bystyremøte vil støtte automatfrie skjenkesteder. Det er lett å gå ut og
kreve at andre skal løse et problem,slik både politikere fra SV og Høyre har gjort. Det gjenstår å se om de vil ta ansvar selv, slik de tidligere har krevet at andre skulle gjøre.

søndag, april 19, 2009

Sørum Aps leder på landsmøte i Arbeiderpartiet


Are Tomasgard holdt innlegg på landsmøtet i AP første dag. Innlegget hans finner du her.

Og her er pressmeldinga fra Sørum AP i forbindelse med innlegget han holdt på landsmøtet.


Sørum Aps leder Are Tomasgard er delegat på årets landsmøte som avvikles denne helgen;
- Det var svært inspirerende tale av Stoltenberg. At han satte kampen mot arbeidsledigheten såpass høyt på dagsorden er betryggende, sier Tomasgard. Han er nyvalgt leder i Sørum Arbeiderparti og jobber til daglig i fagforbundet for industri og energi.

Tomasgard var en av de som representerte Akershus på landsmøte i Arbeiderpartiet, og fikk slippe til på talerstolen etter statsminister Jens Stoltenbergs åpningstale.

Sats på industribedriftene
- Vi må først skape det vi skal dele. Akershus er kanskje ikke det fylket folk først forbinder med olje, gass eller kraftintensiv industri, men vi bidrar i aller høyeste grad, sa Are Tomasgard i sitt innlegg på landsmøte. Han pekte på at viktige aktiviteter knytet til de største virksomhetene i Norge har sete i Akershus, blant annet forsknings- og utviklingsaktiviteter på Kjeller.

Et av de store stridsspørsmålene på landsmøte til Arbeiderpartiet er om man skal gå imot leteboring eller ikke.
- Dersom vi har ambisjoner om at verden skal høre på Norge i viktige spørsmål er det dumt om vi avvikler industri eller struper petroliumsaktiviteten, mente Tomasgard. Han vil heller ha en utvikling av olje- og gassaktiviteten slik at mest mulig av ressursene kan utvinnes med miljøvennlig teknologi som kan gjøre Norge til et foregangsland.

Starter valgkampen
- Vi starter nå valgkampen med husbesøk i Sørum allerede til uken, og vil fortsette med det fram mot valget. Vi har mange aktive og engasjerte medlemmer, som kommer til å ta fatt på valgkampen med liv og lyst, forteller Tomasgard.

Han har en klar målsetning om at AP skal øke oppslutningen fra 2005, da partiet fikk 35,5 prosent av stemmene i Sørum.
- For oss er det viktig å vise velgerne at Arbeiderpartiet er et parti man kan stole på. Vi løper ikke fra vår politikk. Det gjør Fremskrittspartiet, fordi finanskrisa har vist at den økonomiske politikken de står for er årsaken til alle problemene, avslutter Tomasgard.

fredag, mars 27, 2009

Barnehagebarn og ferie

Dette innlegget kom til som en reaksjon på at Sørum Høyre anklaget Sørum AP og samarbeidspartnere for å være med på å styre for mye av når folk skal ta ut ferien sin. De skulle bare visst. I Kristiansand, hvor Høyre har ordfører, stenger alle kommunale barnehager de tre siste ukene i juli. I Bergen, som styres av FRP, H og KRF, så kan barnehagene bestemme at de skal ha stengt inntil tre uker om sommeren. Dette er for å spare penger.

Jeg husker at da vi hadde vår eldste i barnehage i Oslo, så fikk vi tre ukers ferie i juli, bestemt av Oslo kommune. Det førte til at vi ikke fikk tatt ut ferie samtidig, alle mann.
Sørum Arbeiderparti har innført en ordning som gir reell valgfrihet til foreldrene, og sikrer barna rett til sommerferie.

Barnehagebarn og ferie
Av: Heidi Westbye Nyhus, Nestleder - og Are Tomasgard, Leder Arbeiderpartiet i Sørum

Høyres Marianne Grimstad Hansen vil ikke at barnehagebarna skal ha rett til tre uker fri om sommeren, av hensyn til foreldrene (Indre 20.3). Hun kritiserer oss for å stemme for et forslag om at alle barn i kommunale barnehager skal få tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden mellom 1. mai og 30. september. Grimstad Hansens parti Høyre, samt FrP og Venstre synes det holder med to uker.

Fra barnehageadministrasjonen rapporteres det om en bekymring over at noen barn får for lite ferie i løpet av sommeren. Stadig flere barn avvikler en eller ingen uker med ferie i løpet av sommeren. Alle foreldre som er i jobb har rett til å ta ut tre uker ferie i hovedferieperioden. Den samme retten burde deres barn ha. Selv om kommunen har mange gode barnehager som vi kan være stolte av, har barna godt av å ikke være i de hele tiden.

Grimstad Hansen mener at barnehagene skal være en service for barnefamiliene. Det er de i høyeste grad! I mange andre kommuner krever private og kommunale barnehager at barna har tre eller fire uker fri. Det er ikke uvanlig at barnehager stenger hele eller deler av juli måned, og dermed tvinger foreldrene til å ta ut ferien sin da, eller finne alternativer for barnepass. Slik er det ikke i Sørum kommunes barnehager. Foreldrene kan selv bestemme når i hovedferieperioden de vil avvikle ferien sin, og alle barn som går i kommunale barnehager har et tilbud om barnehageplass, selv om det er fellesferie.

Full barnehagedekning, og barnehager som har lang åpningstid, gjør at hverdagen med henting og levering blir lettere for foreldre. Det er helt nødvendig å ha det slik i en kommune hvor mange er pendlere. For Arbeiderpartiet er det viktig å skape gode oppvekstmiljøer i kommunen. Men i motsetning til opposisjonen, så mener vi at hensynet til barna må komme først.

tirsdag, mars 24, 2009

Politikk for en tryggere by

Debattinnlegg i Aftenposten Aften, trykket 20.03.2009. Innlegget har noen av mine tastetrykk i seg- ikke minst har jeg brukt deleteknappen etter at innlegget ble kortet ned fra 5000 tegn til 2000.

Jeg var særlig lei meg for å kutte ut poenget om at generalsekretæren i det engelske konservative partiet var en sterk kritiker av frislippet av skjenketidene. Han mente at det bare hadde ført til at byene hadde blitt offentlige "vomitoriums". Hvilket herlig ord!

Forkortingen funket likevel! Kanskje kom poenget i debattartikkelen mye bedre fram også

Politikk for en tryggere by

av Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis

Skjenketider. I Aften 9. mars skrev den tidligere utelivsaktøren Ole B. Thorsvik at Regjeringen ved å vurdere å innføre skjenkestopp klokken 02.00, har startet et korstog mot skjenkestedene. I motsetning til forskere, politiet og andre fagfolk, tror Thorsvik dette vil føre til mer vold.

Ifølge Thorsvik har vi hatt 25 år med innskrenkninger og forbud. Det er så langt fra realitetene som vi kan komme. Siden 1980 har antall skjenkesteder blitt tredoblet. I dag har de fleste også skjenkebevilling for brennevin. Tidligere hadde de fleste bare bevilling for øl og vin. Det er vanskelig å kalle dette for noe annet enn en liberalisering av skjenkepolitikken.

I 2008 kuttet 21 av de 50 største kommunene i skjenketidene. Flere byer rapporterer om indre vold og fyll. I Frpstyrte Tønsberg opplever politiet en 37 prosents nedgang etter at skjenkingen ble avsluttet klokket 02. I Trondheim er volden redusert med 34 prosent.

Utelivsbransjen krever ofte differensierte skjenketider. Det betyr i praksis utvidelse av skjenketidene for noen, ikke kortere skjenketider. Bransjens medisin mot voldsproblemene er blitt prøvd flere steder. Både på Island og i England har man opplevd at frislipp av skjenketider har ført til større problemer med fyll og vold.

Thorsvik viser til Stockholm, som har 14 nattklubber. De vurderer svenskene nå å fjerne. 80 prosent av alle utesteder i Stockholm avslutter serveringen senest klokken 01. I Oslo kan derimot 54 prosent av byens vannhull skjenke til klokken 03. Også i metropolen New York er det vanlig med skjenkestopp klokken 02, og der trues dessuten utestedene med skyhøye bøter om de bryter loven. I Oslo risikerer utestedene lite om de overskjenker eller skjenker mindreårige.

Vi kan ikke leve med en situasjon derenkelte av gatene i Oslo blir rene krigssoner i helgene. En
mer lovlydig bransje kan skapeet hyggeligere uteliv som flere ønsker å oppsøke. Det krever
at vi får et flertall i Oslo bystyre som er villig til å føre en ansvarlig alkoholpolitikk. Det har vi ikke i dag.

mandag, mars 23, 2009

Innlegg på årsmøtet i Akershus Arbeiderparti

Dette innlegget holdt jeg på årsmøtet i Akershus Arbeiderparti, 14 - 15. mars 2009. Jeg representerte Sørum Arbeiderparti, og innlegget ble hold etter et foredrag av tidligere LO-leder Yngve Hågensen om den nordiske modellen.


Gode årsmøte,
og tusen takk for gode innledninger i dag.

Neste år har jeg 20årsjubileum. 20 år som lønnsmottaker og skattebetaler. Når jeg kikker ut over forsamlingen, så ser jeg at det kanskje er en del som overgår det.

Men jeg vil likevel bruke den erfaringa til å si noen ord om mine opplevelser. Der jeg jobba opplevde vi mangelen på samarbeid i arbeidslivet. Som ungdomsskoleelev starta jeg å jobbe på Rimi, og ble en av Rimi-Hagens undersåtte. Det er han som har gjort seg rik på lavpris. Smak på den. Du selger varer til lavest mulig pris, men blir likevel styrtrik. Forstå det den som kan.

I vår butikk fikk sjefen ofte skryt for at han brukte så lite på lønn. Og vi ansatte fikk vite at vi ikke var velkomne om vi ble fagorganisert. Hvilket samarbeid snakker vi om?

Da jeg ble 16 år, turte jeg og et par andre å melde oss inn i Handel og Kontor. Vi ble hemmelige fagorganiserte, og møtte med HK i all hemmelighet. Slik var arbeidslivet for mange som hjalp Stein Erik Hagen til å bli styrtrik. Når han nå kritiserer regjeringa og den politikken de fører, så sier jeg bare: At han våger!

Jeg har fått med meg at Stein Erik Hagen i det siste har gått ut og sagt at han har vært plaget av tungsinn. Det hadde jeg også vært, om jeg hadde sendt avgårde millioner til Fremskrittspartiet.

Men fra spøk til alvor. Når Rimi-Hagen sender avgårde millioner til Fremskrittspartiet, som vil avvikle hovedavtalen, og sørge for at antall hemmelige fagorganiserte vokser sterkt, så sier jeg bare: Makan til frekk fyr skal du lete lenge etter!

Når Rimi-Hagen gir millioner til Fremskrittspartiet, så er det et klart signal til sånne som meg, om å kjempe i valgkampen for at FrP skal bevare sin plass i norsk politikk
- som et parti i evig opposisjon!