torsdag, februar 08, 2007

Væpna samisk revolusjon nå!

Det er mulig at når FrPs Stortingsrepresentanter sitter og googler etter samisk separatistbevegelse, at de stikker innom en tur på denne siden. Da vil de straks finne ut jeg leter etter det samme.

I bladet Tromsø leser vi at FrPs Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen fra Harstad "advarer mot det han oppfatter som en gryende samisk separatisme".
Har Amundsen funnet noen organisasjoner som truer den norske stat? Er det noen personer som har uttalt at de er for en løsrivelse fra Norge? Ikke en eneste en, i hvert fall ingen som Amundsen greier å opplyse om i intervjuet han gir i anledning Samefolkets dag. Og har han det bør han jo snarest løpe til politiet med det han har av informasjon. Eller kanskje sende overvåkningspolitiet opp til Finnmark igjen, på nye tokt.

Men i intervjuet greier han derimot greier å fortelle at Sametingspresident omtaler denne dagen som en nasjonaldag. Det skal visst være beviset på at det er separatisme på gang.

Det fins et godt bibilotek på Stortinget, som Amundsen bør oppsøke. Der vil han finne oppslagsverk som kan forklare han forskjellen på en stat og en nasjon. Og siden en nasjon ikke nødvendigvis er det samme som en stat, så kan man ha nasjonaldager som ikke er for hele staten. Når han først besøker et bibliotek, så kan han spørre bibliotekarene (Merk: det er det som jobber der) om de ikke kan anbefale han litteratur om stater som har flere nasjoner. Forhåpentligvis vil de komme fram til noen av de som beskriver hvordan multikulturelle stater har klart seg uten å splittes, men at man samarbeider om statsbygging på tvers av etnisitet. Eller hvordan regionalisering/devolusjon har ført til at statens grenser fortsatt er intakte.

Vettet skal visstnok være jevnt fordelt blant folk flest, men jeg har dessverre ikke ha nok av den sorten til å spørre meg selv om det faktisk er tilfellet blant Harstadværinger.
- Sávan lihku beivviin odne buot sámiide!

The Hoohaa monologue...

The what monologue?

For oss som stadig lar oss overraske over amerikanere. Eller ikke.