lørdag, juni 27, 2009

Helsesøstre: Frps nye innvandringspoliti!

Frps kandidat Sylvi Listhaug, som kjemper om et mandat i Oslo, bobler over av utspill mot minoritetsgrupper om dagen. Først var det homofile og deres parade som hun var ute og kritiserte. Det fikk hennes sjef Erling Lae til å si at hun var preget av fordommer. Nå er det innvandrerne som får unngjelde i Dagbladet og VG og TV2.

Listhaug vil ta fra kontantstøtten til alle som ikke snakker norsk. Det er nemlig et problem i Oslo at 80 prosent av alle kontantstøttemottakere har innvandrerbakgrunn. Selv Frp ser at kontantstøtten er en trussel mot integreringen. Men i stedet for å fjerne kontantstøtten, så vil de ta fra innvandrerne kontantstøtten. Listhaug sier til Dagbladet

- Vårt poeng er at du ikke kan kollektivt avstraffe alle, fordi en liten gruppe misbruker ordningen, sier Listhaug til Dagbladet.

For det første. Jeg kan ikke se at innvandrere som mottar kontantstøtte misbruker denne. De har rett til å få den som alle andre. Formålet med kontantstøtten er i flg §1 i lov om kontantstøtte "at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn". Det er selvsagt ikke ulovlig å bruke kontantstøtten til å betale en dagmamma, slik Listhaug har tenkt til å gjøre. Men det virker som innvandrerforeldre er mer i tråd med lovens formål enn det Listhaug er. Hvordan kan hun da kalle det misbruk?

Listhaug røper at forslaget hennes er ikke særlig gjennomtenkt. Men hun sier at barnekontrollene bør brukes til å sende myndighetene informasjon om hvilke mødre (eller fedre) som ikke snakker norsk, slik at myndighetene kan ta fra de kontantstøtten. Språktest av foreldre altså!

Det er grunn til å advare mot dette på det sterkeste. Helsekontroller er ikke obligatoriske. Ikke en gang det å vaksinere barna er obligatorisk. Det er grunn til å tro at dersom helsesøster skal bli et kontantstøttepoliti som skal brukes mot innvandrerforeldre, så vil mange droppe å gå på helsestasjonen. Det vil i første rekke ramme barna - som ikke får et godt helsetilbud. På helsestasjoner fanges det ofte opp hvilke barn som har ekstra behov for oppfølging, som bør ha utredninger for ulike problemstillinger, og i en del tilfeller også barn som har behov for hjelp eller beskyttelse gjennom barnevernet. Færre barn vil få denne hjelpen med Frps forslag.

Like alvorlig er det hvis vaksineprogrammet vårt svikter. Hvis mange foreldre unnlater å gi barna sine vaksiner, fordi de kan miste kontantstøtten, vil vi risikere at en rekke farlige barnesykdommer blomsterer opp, og som potensielt kan smitte barn som ikke har fullført sitt vaksineprogram. Det kan bety at mange barn vil dø av disse sykdommene, som vi så langt har greid å holde i sjakk på grunn av at vaksineprogrammet vårt er godt, og dekker godt nærmere 100 prosent av alle barn i Norge. Det skal ikke så mange uvaksinerte barn til for at vi risikerer utbrudd av polio, meslinger og røde hunder, med de konsekvenser det kan gi.

Og til slutt - skal helsesøstrene reise rundt i hele EØS-området og sjekke alle kontantstøttemottakere som ikke bor i Norge? Hvor dyrt blir det?

Sylvi Listhaug er byråd for helsespørsmål i Oslo, og har vært det i flere år. Hun mangler definitivt innsikt i hvilken funksjon helsestasjoner har. Det er skremmende.

fredag, juni 26, 2009

Frp og innvandringspolitikk

Jeg er mildt sagt sjokkert over dagens utspill fra partiets nestleder, Per Sandberg. For det første har han ikke forstått hva asylpolitkk er. For det andre - og det er kanskje mest alvorlig - får han strykkarakter når der gjelder å forstå hvordan et demokrati fungerer. Men mest av alt tyder det vel på at Frp har gitt opp håpet om å komme i regjering.

Har Sandberg forstått hva asylinstituttet er?
En ting er at FrP vil ha færrest mulig innvandrere fra Norge. Det er legitimt å mene dette, og hvordan man skal gjennomføre det. Et demokrati tåler en slik debatt, selv om jeg tror folk begynner å bli lei.

I dagens Dagbladet kan vi lese at Sandberg vil stramme inn på hvem som skal få asyl. Det er bare de som er politisk forfulgte, ikke de som forfølges pga religion, seksuell legning eller kjønn.
Det vil si at enten så skal Frp sørge for å bryte Flykningekonvensjonen som vi har forpliktet oss til - eller så skal de reforhandle den i løpet av 50- 100 dager (det er tidsapspektet for FrP å få til endringene).

Flyktningekonvesjonen (les mer her og her) gir folk rett til å søke asyl hvis de forfølges på grunn av sin religion. Da konvensjonen ble vedtatt i 1951 var dette en helt naturlig del. Dessverre er vi blitt historieløse. Jøder ville ikke vært en gruppe som kunne søke asyl i nøytrale land under andre verdenskrig, hadde man hatt frp-politikk da. En rekke europeere har i de siste århundre vært forfulgt på grunn av sin religion. De fant sitt asyl ved å dra til USA. På samme måte er det en rekke steder i verden folk som forfølges på grunn av sin tro, enten de er muslimer, kristne eller tilhører en annen religion.

Dernest - folk skal sendes ut i løpet av 48 timer. Så merkelig - er det ikke et krav om forsvarlig saksbehandling som bør sette grense for hvor kjapt/sakte man skal behandle en søknad. Folk har jo et krav på en forsvarlig, individuell behandling. Jeg skjønner at det tar 48 timer å behandle asylsøknader fra svensker, men for en som kommer fra Afghanistan? Neppe!

Har Sandberg forstått at Stortinget er lovgiver, ikke regjeringen?
Sandberg sier at de kan få gjort mye i løpet av kort tid. De skal f gjort store endringer i løpet av 50 dager. Tør man minne om at forskrifter kan ikke endre lover. For det andre forvaltningsloven kap VII beskriver hvordan man skal gå fram når forskrifter endres. De som dette berører, interessegrupper og andre skal ha anledning til å uttale seg. Reglene om høringsplikt skal sikre at forskrifter blir til etter en saksforberedelse som er både demokratisk og faglig forsvarlig. En slik høring vil trolig ta minst et halvt år, men Frp skal med et pennestrøk endre forskriftene slik det passer de. Det vil være et alvorlig lovbrudd om en regjering tar seg slik til rette - og et klart brudd med maktfordelingsprinsippet vårt.

Til slutt
Jeg er ikke overrasket om Per Sandberg faktisk vet alt dette. Han er vel på desperat velgerjakt. Kanskje greier de 25 prosent oppslutning med slike utspill. Men de får i hvert fall økt motstand fra det store flertallet som stemmer noe annet enn Frp. Slike utspill som dette gjør en borgerlig regjering med Frp som deltaker enda mindre sannsynlig. Det vet Frp og slike utspill som dette kan tyde på at de allerede nå har gitt opp regjeringsmakt. Hadde de øynet håp om det hadde de forsøkt å skape større avstand til de andre borgerlige partiene slik de gjør nå.

Jeg savner en debatt om hvordan man skal leve sammen - og at politikere begynner å snakke om hvordan man skal bygge ned murer som gjør at noen er "vi" og noen er "de". Vi får neppe oppleve det i den kommende valgkampen.

onsdag, juni 24, 2009

Frp og Krekar - valgflesk på St.Hans

Frp vil sette Mullah Krekar i forvaring i løpet av de 100 første dagene med Jensen som statsminister. Det melder TV2 i dag Dette er ikke bare det første valgløftet fra FRP. Det er også det første løftebruddet dersom de faktisk skulle greie å komme seg inn i regjering.

Krekar har fått vedtak om utvisning til Irak, men vedtaket er suspendert fordi han risikerer dødsstraff i Irak. Krekar er også vurdert som en person som er en trussel mot rikets sikkerhet.

Det er få som ønsker at Krekar skal få bli i Norge. Jeg er ikke en av de. At Fremskrittspartiets leder Siv Jensen raser mot Mullahen er ikke overraskende. Løftet om å sette han i forvaring er definitivt mot bedre vitende. Fremskrittspartiet og Siv Jensen har ved to anledninger fremmet representantforslag om en egen lovparagraf (Lex Krekar) som gir hjemmel for å sette Krekar i forvaring. Sist gang var i 2007, og kun Fremskrittspartiet stemte for.

Siv Jensen vet at det i dag ikke fins hjemmel for å sette Krekar i forvaring, enten man vil eller ikke. Hun vet også at om hun skal være ansvarlig regjeringssjef og fremme et forslag om Lex Krekar, vil hun ikke komme unna vanlig prosedyre - utredning, høring på minst 3 mnd og lovbehandling i Stortinget. Før hun vet ordet av det er mer enn 100 dager gått. Og da gjenstår det enda å overbevise minst to-tre andre partier om at de bør stemme for et forslag de hittil har stemt ned. Årets første valgflesk er servert - og det viser seg å være en bløff.

Oppdatert 25.6!
Honnør til Erna Solberg som ovenfor tv2 slår klart fast at forvaring er ikke et politisk spørsmål, men et juridisk - og at ingen regjering kan gjøre dette på et par tre dager. Krekars advokat sier til Dagbladet at å putte folk i forvaring uten lov og dom strider mot folkerett og grunnlov.
Flott at noen avslører bløffen til FrP. Jeg synes at de burde forklare seg!

mandag, juni 22, 2009

Feil om kortere skjenketid

Sjefen min, Anne-Karin Kolstad har et glimrende innlegg i Bergens Tidende 21.juni 2009.

Feil om kortere skjenketid


UTELIVSAKTØRER I Bergen frykter at skjenkestopp kl. 02 vil føre til oppblomstring av illegale skjenkesteder. I BT13.6. får vi vite at dette skal ha skjedd i Fredrikstad etter at de reduserte skjenketidene i fjor. Fredriksstad Blad forsøkte i mars i år å finne noen av disse illegale skjenkestedene.De brukte en rekke lørdagskvelder på å overvåke et titall adresser hvor den illegale skjenkingen skulle foregå, men fant ingenting. Det har heller ikke politiet gjort.

Å true med en massiv oppblomstring av ulovlige skjenkesteder er en taktikk utelivsnæringen
har benyttet før. Da røykeloven ble innført, varslet skjenkenæringen at den komtil å føre til et ras av konkurser som følge av at folk ikke fikk røyke inne. De tok feil, konkursbølgen kom aldri. I stedet fant mange mennesker ut at det var mer hyggelig å gå på røykfrie restauranter og puber, og mange skjenkesteder opplevde en vekst etter at røykeloven ble innført.


EN SPØRREUNDERSØKELSE viser at to av tre bergensere ønsker at skjenkingen skal avsluttes innen klokka 02. Også i andre byer er det flere som støtter forslaget enn de som er imot. Det kan virke som om byfolk har fått nok av fyll i bysentra. Verken skjenkestedene eller kommunene har tatt de nødvendige grep for å forhindre overskjenking. Mange har også
ropt om mer politi i gatene. Det er ingen god idé. Det kan umulig være fornuftig bruk av skattebetalernes penger å ha flere politifolk til å passe på fulle voksne nattestid. Erfaringer
fra bl.a. Trondheim og Tønsberg har vist en markant nedgang i vold ved tidligere stenging av utesteder. Regjeringens forslag er derfor et godt tiltak for å skape et bedre og tryggere uteliv som fl ere kan ha glede av.


ANNE-KARIN KOLSTAD,
GENERALSEKRETÆR I ACTIS – RUSFELTETS
SAMARBEIDSORGAN