fredag, april 29, 2011

Frp, overgrep og Sørum kommunes røykeforbud

Fremskrittspartiet i Sørum har gått hardt ut mot røykeforbudet i Sørum, og snakker både om overgrep og formynderi. Men hvorfor har en Frp-ordfører i en annen kommune ensidig innført det, uten å samarbeide med de ansatte, slik man faktisk gjorde i Sørum? En ting er sikkert - dette er pinlig Frp-politikk - i Sørum!De ansatte bestemte, ikke politikerne
I Sørum kommune stemte ansatte i arbeidsmiljøutvalget (AMU  for ett røykeforbud på jobben fra 1.1.2010. I mars i år bestemte det samme AMU seg for å  fjerne røykeforbudet. AMU er ikke et politisk organ, og beslutningene der tas i fellesskap av ansatte og den kommunale ledelsen (rådmann m.fl).


Jeg syntes det var greit at dette ble innført, når de ansatte var for det, og like greit at det ble fjernet, når de ansatte ønsket det. Til Kommunal Rapport sier rådmann Marius Trana følgende:
– Evalueringen viser at få medarbeidere har opplevd en helsefremmende effekt av forbudet. Blant både ledere og medarbeidere er det flere som oppgir at forbudet har en negativ effekt på arbeidsmiljø, jobbtrivsel og kollegaforhold.


Det var verdt forsøket. Nesten 30.000 krefttilfeller oppdages årlig i Norge. 1 av 3 krefttilfeller kan trolig forebygges. Slutter man å røyke reduseres risikoen for å få kreft. Etter 15 år som røykfri er risikoen tilsvarende for ikke-røykere.


Overgrep
Men det som var mest underlig var at en av Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentanter gikk så hardt ut mot Sørums røykeforbud, med et ordvalg som var ganske overraskende. 


- Vi er svært glade for at rådmannen nå foreslår å fjerne røykeforbudet i kommunen. Røykeforbudet var formynderi av verste sort, og et overgrep mot voksne mennesker, sa Lise-Lill Braune Gjelsvik (Frp) til Romerikes Blad 29. mars 2011.


Overgrep???
Hvis dette er et overgrep, så lurer jeg på hva Sørum Frp mener om ordfører Knut Hanselmann i Askøy kommune. Der har de innført røykeforbud fra i år. Uten å drøfte det med de ansatte. Det er gjort ensidig fra kommunens ledelse, og Hanselmann støtter opp om dette. Og ikke har de tenkt til å slutte med det heller.


Jeg regner med at resolusjonene fra Sørum Frp mot Frps overgrep mot enkeltindivider i Askøy hagler inn til det kommende landsmøtet. Kanskje skriver de sinte leserinnlegg i avisen sin (Fremskritt) om dette, eller foreslår at man skal ekskludere medlemmer som begår slike overgrep mot mennesker, akkurat som Frp ikke tåler de som stemmer for bompenger? Eller sitter de kanskje bare stille i båten og synes at dette er pinlig. Svært pinlig. Jeg tipper det siste.

Ingen kommentarer: