tirsdag, april 26, 2011

Taper staten på at folk stumper røyken?

TV2 melder at "Staten taper på at folk stumper røyken". Bakgrunnen for dette er at statsregnskapet for 2010 ikke viser de samme tallene som budsjettet for 2010. Staten tok inn nesten 800 millioner mindre enn budsjettert i tobakksavgifter, mens alkoholavgiftene gikk i minus med drøyt 600 millioner kroner.

Når sant skal sies, så er det ikke statsregnskapet vi er mest opptatt av i dette landet - så det er godt gjort av TV2 å lage en sak om det. Sist gang Stortinget debatterte statsregnskapet (for 2009) var det kun finanskomiteens leder, Torgeir Micaelsen (AP) og Per Olaf Lundteigen som tok ordet.

Tanken om at staten taper på at folk stumper røyken/drikker mindre, får meg til å tenke på en gang jeg var på studietur i Brussel for over ti år siden. Vi møtte en representant for Kommisjonen, og diskuterte bruk av helserelaterte avgifter. Jeg spurte hvorfor man ikke økte tobakksavgiften, slik at mange liv kunne spares og sykehusinnleggelser med kompliserte behandlinger og ikke minst lidelser for både pasienter og pårørende kunne unngås. De måtte da tjene på det, var mitt spørsmål.

- Nei, vi tjener på å holde tobakksavgiften lav, sa mannen som jobbet med særavgiftene i Kommisjonen.

Litt småsjokkert måtte jeg spørre hva han begrunnet det med.

Da fikk jeg vite at i følge rapporter fra den amerikanske tobakksindustrien viser det seg at og til tross for sykehuskostnader, sparer man mye penger på at folk lever kortere.

I vår del av verden er røyking årsak nr 1 til tidlig død og dårlig helse. Alkohol gir økt risiko for rundt 60 forskjellige sykdommer og lidelser, og er den nest hyppigste årsaken til tidlig død og dårlig helse i vår del av verden. Den dagen i dag lurer jeg på fortsatt hvordan rapporter fra amerikanske tobakksprodusenter kunne bli brukt som en troverdig kilde. Og hvordan noen fikk seg til å fremme en politikk hvor det beste var at folk døde av lungekreft i 60-årene, i stedet for å leve til de passete 80 år.

Vi får bare glede oss over at høye helserelaterte avgifter ser ut til å virke. I følge Helsedirektoratet har andelen røykere blitt redusert med 1/3 på ti år (undertegnede er en av dem).
Andel som røyker daglig blant menn og kvinner, 16-74 år, 1973-2009 (treårig glidende gjennomsnitt)

Alkoholforbruket har stagnert på et høyt nivå. I tillegg er det grunn til å tro at det uregistrerte forbruket, særlig på taxfree, har økt betydelig. Mens man i EU har avsaffet taxfree har vi det enda i Norge. Alkohol kjøpt på taxfree utgjør trolig 15 prosent av det totale alkoholforbruket i Norge. Det skyldes at man har utvidet ordningen for taxfree, samt gjort det mer tilgjengelig.

Forøvrig var 2010 det året Fremskrittspartiet ikke ville ha billigere sprit.

Ingen kommentarer: